lefkada-news

Πρωτοβουλία ελλήνων Ευρωβουλευτών

Με πρωτοβουλία των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Σπύρου Δανέλλη και Γιώργου Σταυρακάκη, έγινε στις Βρυξέλλες η πρώτη συνάντηση όσων συμμετέχουν ενεργά στη στήριξη του Συμφώνου των Νησιών, μιας πρωτοβουλίας στην οποία συμμετέχουν 50 νησιωτικοί δήμοι και περιφέρειες απ` όλη την Ευρώπη.

Το Σύμφωνο των Νησιών, που δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2011, αναλαμβάνει μία σειρά από σημαντικές δεσμεύσεις όπως, να υποβάλει βιώσιμα ενεργειακά σχέδια δράσης για τα νησιά, να αναπτύξει μία σειρά από ώριμα έργα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν, να κινητοποιήσει επενδύσεις σε έργα βιώσιμης ενέργειας και να αναδείξει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπου η συμμετοχή των τοπικών φορέων θα είναι ενισχυμένη.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση κατέληξαν σε μια κοινή συμφωνία σε ότι αφορά την ανάγκη μιας διακριτής επίσημης πρωτοβουλίας για την αειφορική χρήση της ενέργειας στα νησιά της Ευρώπης, καθώς και στην ανάγκη διάθεσης χρηματοδοτικών μέσων για την τεχνική υποστήριξη τόσο της διαμόρφωσης όσο και της λειτουργίας μιας μόνιμης δομής του Συμφώνου, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον μέχρι 20% ως το 2020.

Στη συνάντηση παρέστησαν Ευρωβουλευτές από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σκωτία και την Κύπρο,, στελέχη αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής και η Γενική Γραμματέας της Συνέλευσης των Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης κα Ελένη Μαριάνου. Παρέστη επίσης ο κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, διευθυντής του γραφείου της Επιτρόπου για θέματα θαλασσίων υποθέσεων κας Μαρίας Δαμανάκη, καθώς και ο Ευρωβουλευτής κος Γιώργος Κουμουτσάκος, εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στην ΕΕ.

Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου ΔΑΦΝΗ που εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον κ. Ηλία Ευθυμιόπουλο, διευθυντή του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου, έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της διακρατικής-διαπεριφερειακής συνεργασίας των νησιών και στο συντονισμό των ενεργειών για την επιτάχυνση των οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων στους τομείς των ΑΠΕ και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας. Όπως τονίστηκε στη συνάντηση, ο απώτερος στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι βέβαια η επιτάχυνση των επενδύσεων, ιδιαίτερα σε τεχνολογικούς τομείς που δεν είναι ακόμα ώριμοι στη γενική αγορά, αλλά και η σύνδεση της αειφορίας με την απασχόληση, την δημογραφική σταθερότητα και τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής στις νησιωτικές περιφέρειες της Ευρώπης.

Συνοπτικά αποφασίστηκε να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες ώστε η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία των νησιών να πάρει σάρκα και οστά τους επόμενους μήνες με ενέργειες όπως:

1. Να διερευνηθούν τα περιθώρια χρηματοδότησης του Συμφώνου των Νησιών μέσω της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2. Τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση και λειτουργία μόνιμης δομής συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών του Συμφώνου μέσω για παράδειγμα του προγράμματος "Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη"

3. Να εξεταστούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω άλλων ταμείων, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κυρίως τα προγράμματα διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας ή μέσω αντίστοιχης δυνατότητας που ανοίγεται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των εμπλεκόμενων στη συνεργασία περιφερειών, και το ταμείο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής όταν αυτό οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο του 2011

4. Να προωθηθεί η νησιωτικότητα σε Ευρωπαϊκά νομικά κείμενα ώστε οι ιδιαίτερες προκλήσεις των νησιών και ειδικότερα η νησιωτική αειφορία να αποτελέσουν μόνιμο στοιχείο της Κοινοτικής πολιτικής

5. Να συνταχθεί μια Γραπτή Δήλωση για το Σύμφωνο των Νησιών, την οποία θα προσυπογράφουν Έλληνες και ξένοι Ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες και η οποία θα τεθεί στη διάθεση όλων των Ευρωβουλευτών προς στήριξη, με στόχο τη συλλογή 369 υπογραφών ώστε να υιοθετηθεί ως επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2011-06-27

paseges.gr

>