lefkada-news

Εξώδικο του ΣΥΡΙΖΑ για τον Ερημίτη

Εξώδικο προς το ΤΑΙΠΕΔ και την εταιρεία NCH Capital, στην οποία μεταβιβάστηκε ο Ερημίτης, απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα στο δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ...

αναφέρεται ότι στις 28-02-13, επιδόθηκε Εξώδικη Πρόσκληση 39 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, προς τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., κοινοποιούμενη και προς την εταιρία «N.C.H.CAPITAL Ιnc». Η Εξώδικη Πρόσκληση έχει θέμα: "Παράνομη, αντισυνταγματική, αντικείμενη στο Διεθνές Δίκαιο επιβλαβής για την Εθνική Οικονομία και επικίνδυνη για την Εθνική Ασφάλεια η παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρία «N.C.H.CAPITAL Ιnc» του Οικοσυστήματος Ερημίτης στην Κασσιώπη Κέρκυρας".

Η εξώδικη πρόσκληση

Ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου και αρχής
Εξώδικη πρόσκληση των 39 βουλευτών προς τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), που έχει έδρα την Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου.
Κοινοποιούμενη και προς την εταιρία με την επωνυμία «N.C.H.CAPITAL Ιnc», που έχει έδρα την Νέα Υόρκη Η.Π.Α. 452 Fifth Avenue 24th Floor New York, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Θέμα: Παράνομη, αντισυνταγματική, αντικείμενη στο Διεθνές Δίκαιο επιβλαβής για την Εθνική Οικονομία και επικίνδυνη για την Εθνική Ασφάλεια η παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρία « N.C.H.CAPITAL Ιnc» του Οικοσυστήματος Ερημίτης στην Κασσιώπη Κέρκυρας.
Πληροφορηθήκαμε από το από 31 Ιανουαρίου 2013 δελτίο τύπου του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σας έχει εγκρίνει τη μεταβίβαση σε επενδυτική και κτηματομεσιτική εταιρία δημόσιας έκτασης που κείται στη θέση Αρταβάνη Ερημίτης της περιοχής Αγ. Στεφάνου του Δήμου Κέρκυρας. Όπως γνωρίζετε η παραχωρούμενη δημόσια έκταση εμβαδού 489.560 τετραγωνικών μέτρων, αποτελεί τμήμα ευρύτερης δασικής έκτασης εμβαδού δύο εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων περίπου, ενώ φέρεται ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπου συνυπάρχουν τρία μικρά προστατευόμενα υγροτοπικά οικοσυστήματα. Μαζί με την Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη που ευρίσκεται λίγο βορειότερα και τη Λιμνοθάλασσα του «Βουθρωτού» που ευρίσκεται στις απέναντι αλβανικές ακτές, σχηματίζουν ενιαίο σύνολο, πολύ σημαντικό για τη μεταναστευτική πανίδα, ιδιαιτέρως δε την ορνιθοπανίδα. Οι ανωτέρω περιοχές, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζονται από τη μόνη παρουσία του θηλαστικού Ενυδρίδα (Βίδρα Lutra Lutra) που προέρχεται από τους υγροτόπους των απέναντι αλβανικών ακτών και έχει πλήρως προσαρμοστεί στην περιοχή. Οι διεθνείς συνθήκες για την προστασία των ενδιαιτημάτων της Ενυδρίδας της δίνει προτεραιότητα σαν ένα από τα πλέον προστατεύσιμα είδη του κόσμου. Όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε στην παραχωρούμενη περιοχή συμπεριλαμβάνονται δύο σημαντικοί υγρότοποι της Βρωμολίμνης και της Ακαλης (η μια εντός και η άλλη στα σύνορα της έκτασης) που προστατεύονται από το ΠΔ/ ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012. που έχει εκδοθεί κατ επιταγή της ήδη ισχύουσας νομοθεσίας για την διατήρηση της βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011, Ν.Δ. 191/1974, Κ.Υ.Α. 14849/853/2008, Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, Οδηγία 2000/60/ΕΚ, Ν. 1335/1983, Ν. 1634/1986, Ν.Δ. 86/1969, Ν. 2204/1994, Ν. 2742/1999, Οδηγία 2004/35/ΕΚ, Π.Δ. 148/2009, κλπ).
Εξ` άλλου η μεταβίβαση έγινε με την μορφή δήθεν παραχώρησης «δικαιώματος επιφάνειας» για 99 έτη, έναντι του εξευτελιστικού τιμήματος των 23 εκατομμυρίων ευρώ και κάποιων αμφίβολων μελλοντικών εσόδων της τάξεως των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον στην παραχωρούμενη έκταση συμπεριλαμβάνεται το Ναυτικό Οχυρό του Αγ. Στεφάνου με ραντάρ, το οποίο είναι και το μοναδικό που καλύπτει τις ανάγκες επιτήρησης των στενών Κέρκυρας - Αλβανίας και μάλιστα στη στενότερη θαλάσσια μεθόριο. Το Οχυρό θεσμοθετήθηκε με το ΠΔ με αρ 398/2001 (ΦΕΚ 279/Α/13-12-2001) και περιλαμβάνει απαγορευμένη ζώνη 12.600τμ και επιτηρούμενη ζώνη 142.000 τ.μ. προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του Οχυρού.
Ωστόσο στην προκήρυξη του διαγωνισμού με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι δεν γίνεται ούτε καν λόγος για την ύπαρξη του Οχυρού. Όμως στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που δημοσιοποιήθηκε πριν μερικές ημέρες αναφέρεται ότι το Οχυρό πρόκειται να μετεγκατασταθεί σε νέα θέση, εμβαδού 7.200 τ.μ., που βρίσκεται στο όριο του ακινήτου, χωρίς ούτε να προβλέπεται αλλά και ούτε να είναι τοις πράγμασι δυνατό να συνοδεύεται η μετεγκατάσταση αυτή και από την προβλεπόμενη στο ΠΔ και αναγκαία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων επιτηρούμενη ζώνη 142.000 τ.μ. Επισημαίνουμε ότι μέχρι τις 22 Νοεμβρίου δεν είχε καν υποβληθεί σχετικό αίτημα στο Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο.
Έτσι διαμαρτυρόμαστε διότι:
α) Η απόφαση να εκποιηθεί η έκταση αυτή, είναι παράνομη ως αντισυνταγματική διότι παραχωρεί σε ιδιώτη κοινόχρηστα πράγματα (274.250 τ.μ. δασικής έκτασης, αιγιαλό μήκους 1.000 περίπου μέτρων και τους δύο προστατευόμενους υγρότοπους), τα οποία ανήκουν στη δημόσια κτήση και βάσει του Συντάγματος είναι αναπαλλοτρίωτα.
β) Τόσο η απόφαση για την παραχώρηση όσο και η νομοθεσία που διέπει την «αξιοποίηση» του ακίνητου που εκποιείται από το ΤΑΙΠΕΔ παραβιάζουν τη θεμελιώδη αρχή της βιωσιμότητας (αειφορίας), η οποία κατοχυρούται τόσο στο Διεθνές όσο και στο Συνταγματικό Δίκαιο.
γ) Εξ άλλου και διότι η παραχώρηση είναι εξαιρετικά επιβλαβής για την εθνική οικονομία, αφού το τίμημα των 23 εκατομμυρίων ευρώ δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ένα εικοστό της πραγματικής και συγκρίσιμης με τα διπλανά ακίνητα τιμής πώλησης, η οποία σε πρόσφατη πώληση, έφτασε το ένα εκατομμύριο ευρώ το στρέμμα, αντίθετα προς το άρθρο 106 παρ 2 του Συντάγματος το οποίο επιτάσσει ότι «Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος ....της εθνικής οικονομίας».
δ) Η προβλεπόμενη μετεγκατάσταση του Ναυτικού Οχυρού και του ραντάρ σε νέα θέση χωρίς καν πρόβλεψη η και δυνατότητα ύπαρξης επιτηρούμενης περιοχής ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους στην Εθνική Ασφάλεια, εφόσον δεν έχει προηγηθεί πλήρης μελέτη και διατύπωση υπεύθυνης γνώμης από το ΠΝ για τη μετεγκατάσταση.
Για τους λόγους αυτούς διαμαρτυρόμαστε έντονα για την άνω απόφαση σας και σας καλούμε να απέχετε από περαιτέρω ως προς αυτά ενέργειες.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα σε αυτούς που απευθύνεται προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες.

2013-03-01

enimerosi.com

>