lefkada-news

Σκουπιδια:Να τι συμβαίνει σε Λευκίμμη και Τεμπλόνι

Οι... εξηγήσεις του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας, εξέδωσε σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση για το ζήτημα των απορριμμάτων και αποτυπώνει σε αυτήν, την υφιστάμενη κατάσταση σε Λευκίμμη και Τεμπλόνι.

Η ανακοίνωση

Με δεδομένες τις εξελίξεις στο φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και έχοντας διαπιστώσει ότι συχνά εξάγονται λανθασμένα συμπεράσματα, που τείνουν να προκαλέσουν σύγχυση στην κοινή γνώμη και αποπροσανατολισμό της, ως ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Κέρκυρας κρίναμε σκόπιμο να προβούμε σε ορισμένες χρήσιμες παρατηρήσεις.
Καταρχάς, η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο ναι μεν οξύνθηκε το τελευταίο διάστημα, έρχεται όμως από το παρελθόν και η επίλυσή του μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
Είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι, ως φορέας, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό για τα Ιόνια Νησιά (ο οποίος εντάσσεται στον Εθνικό Σχεδιασμό), συνεπώς κάθε πρόταση ολοκληρωμένης διαχείρισης, στη βάση μεθόδων τις οποίες ο ΠΕΣΔΑ (και ο ΕΣΔΑ) δεν προβλέπει, είναι απαγορευτική.
Σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, όσον αφορά στις δύο διατιθέμενες εγκαταστάσεις στη Νότια Κέρκυρα και στο Τεμπλόνι, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

ΧΥΤΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1. Έχει ολοκληρωθεί η εργολαβία, προϋπολογισμού 471.200 €, που αφορούσε στην αποκατάσταση των ζημιών τις οποίες προκάλεσε η πυρκαγιά της 6ης Μαΐου.
2. Έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση με τα δίκτυα της ΔΕΗ και της ύδρευσης.
3. Έχει υποβληθεί αίτηση με την αντίστοιχη μελέτη για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας, η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
4. Έχει εγκριθεί η αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη δημιουργία κωδικού αριθμού και τη διάθεση πίστωσης για την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας περιμετρικά της εγκατάστασης.
5. Όσον αφορά στη φύλαξη του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας, η σύμβαση με τον ανάδοχο αναμένεται να υπογραφεί εντός των επόμενων ημερών.
6. Όσον αφορά στον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας, προϋπολογισμού 5.129.880 €, αναμένεται επανέγκριση των τευχών δημοπράτησης από την Εκτελεστική Επιτροπή για την Α’ ΟΜΑΔΑ (μεταφορά), ενώ για τη Β’ ΟΜΑΔΑ (λειτουργία) η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται (ήδη στις 9/11/2018 ανοίχτηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών απ’ όπου θα προκύψει ο προσωρινός ανάδοχος).
7. Τέλος, όσον αφορά στην αδειοδότηση του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας, αυτή αναμένεται με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και την ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης. Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. κ. Σπ. Ασπιώτης, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου είναι εκείνες που θα προχωρήσουν το έργο της ασφαλτόστρωσης του δρόμου που οδηγεί στον ΧΥΤΥ, έπειτα από την παραίτηση του εργολάβου που είχε καταθέσει προσφορά.

ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ
1. Έχει ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας βιοαερίου στα κύτταρα α’ και γ’ της εγκατάστασης.
2. Στις 12/9/2018 υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο που ανέλαβε την αποκατάσταση της λειτουργίας και τη συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ. Η σύμβαση εκτελείται από τον εργολάβο και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μήνα.
3. Όσον αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των απορριμμάτων για το μεταβατικό διάστημα με δεματοποίηση, βρισκόμαστε στο στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.
4. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η δημοπράτηση για τη μελέτη του νέου ΧΥΤΥ και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
5. Επίσης εντός της εβδομάδας αναμένεται η επιλογή του οικοπέδου πλησίον του ΧΥΤΑ, έπειτα από την ολοκλήρωση της κατάθεσης των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Θα ακολουθήσει η διαδικασία για την αγορά του οικοπέδου.
6. Στην εγκατάσταση λειτουργεί συστοιχία κινητών μηχανημάτων και δεματοποιητή, στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Διαχείρισης, ενώ αναμένεται και η εγκατάσταση ενός ακόμη δεματοποιητή.
7. Όσον αφορά στην αποκατάσταση των τριών κυττάρων, η μελέτη έχει ήδη παραληφθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. (Ιούλιος 2018), έχει εγκριθεί η τροποποίηση του ΠΔΕ τόσο για τον εμπλουτισμό του κωδικού πίστωσης όσο και για την αλλαγή του φορέα υλοποίησης του έργου από τον Δήμο Κέρκυρας στον Σύνδεσμο. Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης.
8. Έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο η κατ’ εξαίρεση έγκριση της ΠΠΔ για προσωρινή αποθήκευση δεμάτων στο οικόπεδο των Αδελφάτων, πλησίον του ΧΥΤΑ.
9. Έχει εγκριθεί για δημοπράτηση η μελέτη σχετικά με την προμήθεια και την τοποθέτηση μεμβρανών στεγάνωσης του οικοπέδου των Αδελφάτων.
10. Έχει παραδοθεί η μελέτη της αναδόχου εταιρείας «Τροποποίηση τεχνικών μελετών και τευχών δημοπράτησης ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας». Αναμένεται η ένταξη του έργου έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
11. Έχει εγκριθεί ως υποέργο στο ΠΔΕ η προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου για τη μετεγκατάσταση της ενδιάμεσης διαχείρισης.
12. Ο ΧΥΤΑ διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφαλείας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
13. Εντός των ημερών υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο για τη μυοκτονία – απεντόμωση – απολύμανση των χώρων.
14. Τέλος, έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για τις χημικές αναλύσεις των δειγμάτων.
Μαζί με τα παραπάνω, ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. έχει προγραμματίσει σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.

19/11/2018


>