lefkada-news

Το πρόγραμμα της «Σύγχρονης Λευκάδας»

Το πρόγραμμα της για το Δήμο Λευκάδας ανήρτησε στην ιστοσελίδα της (δείτε εδώ)η Δημοτική Παράταξη «Σύγχρονη Λευκάδα», με υποψήφιο Δήμαρχο τον Χαράλαμπο Καλό. Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω είναι χωρισμένο σε 6 ενότητες (Καθημερινότητα, Κοινωνική Πολιτική, Περιβάλλον, Επιχειρείν & Τουρισμός, Πολιτισμός, Οικονομικοί Πόροι) όπου αναφέρονται οι προτάσεις της παράταξης για το Δήμο."Ανταποδοτική Ανακύκλωση", δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης, διευθέτηση των πεζοδρομίων σε Λευκάδα και Νυδρί, έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη διέλευση των πεζών, και δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής είναι μερικές από τις προτάσεις της «Σύγχρονης Λευκάδας».

Διαβάστε παρακάτω όλο το πρόγραμμα


Καθημερινότητα

Κυρίαρχο μέλημα μιας δημοτικής αρχής οφείλει και πρέπει να είναι η επίλυση βασικών ζητημάτων, που αφορούν κατά κύριο λόγο την καθημερινότητα του δημότη.

Ο πολιτισμός της καθημερινότητας αποτελεί προτεραιότητα της «Σύγχρονης Λευκάδας» και οι προτάσεις μας στοχεύουν στη σύγχρονη και ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών, με τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του δήμου μέσω των νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία υποδομών.

Πιο συγκεκριμένα, θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε τα ακόλουθα:

    Δημιουργία γραμμής εξυπηρέτησης του δημότη. Η υπηρεσία αυτή πραγματοποιείται είτε μέσω τηλεφωνικής γραμμής, είτε μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από κινητό τηλέφωνο. Σκοπός της υπηρεσίας είναι να καταχωρούνται άμεσα σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων τα αιτήματα του πολίτη, ώστε να επιλύονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε συγκεκριμένο χρόνο και να μην διαιωνίζεται το πελατειακό σύστημα.
    Εφαρμογή της κάρτας του δημότη
    Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του δήμουγια την ορθότερη διαχείριση και οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως η ψηφιοποίηση των συνοδευτικών εγγράφων των οικοδομικών αδειών.
    Οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης του νερού. Άμεση εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για τη δημιουργία Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λευκάδας και εκπόνηση μελέτης τιμολόγησης. Στόχος στο τέλος της 4ετίας όλοι οι δημότες να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό από τις βρύσες τους.
    Επίσπευση της λύσης για την αλλαγή της εισόδου στο νησί της Λευκάδας. Προκρίνουμε την κατασκευή υποθαλάσσιας ζεύξης.
    Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης με ανταποδοτικό όφελος για το δήμο.
    Αξιοποίηση των δημοτικού πάρκινγκ έναντι του ΚΤΕΛ, καθιερώνοντας ταυτόχρονα μέσα μεταφοράς προς την πόλη, φιλικά προς περιβάλλον.
    Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος κοινοχρήστων ποδηλάτων και ανάπτυξη οργανωμένων ποδηλατοδρόμων.
    Καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού καθαριότητας και κάλυψη των αναγκών με σκοπό μια ΚΑΘΑΡΗ Λευκάδα.
    Αναβάθμιση του εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας με σύγχρονα μέσα κατάλληλα για στενούς δρόμους.

    Διεύρυνση του δικτύου των υπόγειων κάδων σε όλο το δήμο.
    Τακτικό πλύσιμο κάδων και επανακαθορισμός δρομολογίων αποκομιδής των απορριμμάτων.
    Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση.
    Αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού.
    Επαναλειτουργία και αναβάθμιση των παιδικών χαρών του δήμου μας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τόσο μέσω του προγράμματος Φιλόδημος όσο και από ιδίους πόρους.
    Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου.
    Συνολική διευθέτηση των πεζοδρομίων σε Λευκάδα και Νυδρί, έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη διέλευση των πεζών.
    Άμεση επίλυση του ζητήματος της ονοματοθεσίας και της αρίθμησης των οδών.
    Δημιουργία δημοτικών τουαλετών σε κεντρικά σημεία της Λευκάδας, του Νυδριού και της Βασιλικής.
    Οριστική επίλυση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων
    (Αναλυτικά η θέση μας εδώ).
    Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου σύμφωνα με τη σύγχρονη προσέγγιση, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών.
    Δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
    Ανάπλαση προσόψεων κτηρίων σε ζωτικά σημεία της πόλης και των οικισμών, καθώς και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων (π.χ. πλατειών) και κτηρίων ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, (π.χ. φωτισμός, αισθητικές παρεμβάσεις), για την ανάδειξη φυσικών και ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων.
    Δημιουργία στεγαζόμενης λαϊκής δημοτικής αγοράς.
    Βελτίωση υπαρχόντων υποδομών σχολικών κτηρίων.
    Δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων μητρικού θηλασμού.
    Άμεση διαβούλευση φορέων και κατοίκων για την εύρεση της βέλτιστης αξιοποίησης του κτηρίου του παλιού Νοσοκομείου Λευκάδας.
    Ολοκλήρωση της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Λευκάδας.

Κοινωνική Πολιτική

Αξιολογώντας τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα νησιά μας, οι προτάσεις μας στοχεύουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ευημερία, την πρόληψη και προαγωγή της υγείας, την παιδική μέριμνα, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας.

Επιβάλλεται να δρομολογήσουμε τα ακόλουθα:

    Άμεση εφαρμογή δωρεάν υπηρεσίας τηλεειδοποίησης-τηλεϊατρικής, για μοναχικά και ηλικιωμένα άτομα, ΑμεΑ και άτομα με επείγουσες ιατρικές ανάγκες. Οι δημότες παραλαμβάνουν μια συσκευή τηλεϊατρικής (με χρήση τεχνολογίας κινητών τηλεφώνων) και με την πίεση ενός πλήκτρου S.O.S λαμβάνουν άμεσα ιατρικές συμβουλές, δια ζώσης ιατρική φροντίδα, άμεση και ταυτόχρονη ενημέρωση οικείου προσώπου.
    Κρίνουμε απαραίτητη τη δημιουργία: Κοινωνικού Ιατρείου, Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας), Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, Κέντρου Ψυχικής Υγείας-Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, και Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, σε συνεργασία με άλλους φορείς.
    Επανακαθορισμός εισοδηματικών κριτηρίων για ευπαθείς ομάδες και πολύτεκνες οικογένειες για την μείωση ή/και την απαλλαγή: τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, τροφείων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, συνδρομών για προγράμματα μαζικού αθλητισμού, εισιτηρίων για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.
    Ενιαίο Μητρώο ωφελούμενων πολιτών και ψηφιακή διασύνδεση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών.
    Καλύτερη οργάνωση κοινωνικών υπηρεσιών με την ορθότερη αξιοποίηση του προσωπικού.
    Δημιουργία νέου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού.
    Επανεξέταση κτηριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο δήμο και χρησιμοποιούνται για τη στέγαση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
    Αξιοποίηση χρήσης κτηρίων που διαθέτει ο δήμος για την κάλυψη των αναγκών των αστέγων.
    Δρομολόγηση μετεγκατάστασης του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Λευκάδας στο χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
    Διερεύνηση ενίσχυσης του Κέντρου Ημέρας Λευκάδας.

    Δημιουργία τοπικού κέντρου ενημέρωσης και συλλογής δειγμάτων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με το Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας»
    Ολοκλήρωση της μελέτης για τη δημιουργία πολυδύναμου χώρου για Ρομά με τουαλέτες, λουτρά, πλυντήρια και χώρο απασχόλησης παιδιών.
    Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του δήμου Λευκάδας, ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία και να παρέχει διαρκή ενημέρωση για νέες εγκυκλίους, παροχές, ανακοινώσεις, προκηρύξεις και τρόπους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.
    Προγράμματα δραστηριοτήτων για ΑμεΑ.
    Απρόσκοπτη μετακίνηση και πρόσβαση ΑμεΑ: αποκατάσταση των κακοτεχνιών στις υφιστάμενες εξωτερικές υποδομές και δημιουργία νέων βάσει προδιαγραφών (ράμπες, προσβάσιμα πεζοδρόμια και δρόμοι με οδηγούς όδευσης τυφλών), δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης ΑμεΑ (στην πόλη της Λευκάδας, το Νυδρί, τη Βασιλική, τον Άγιο Νικήτα), δημιουργία και αποκατάσταση της προσβασιμότητας στα δημοτικά κτήρια, όπως το Πνευματικό Κέντρο, υλοποίηση ολοκληρωμένων διαδρομών πλήρους προσβασιμότητας, που θα συνδέουν κεντρικά σημεία της πόλης και μέσα στις οποίες θα μπορούν να κινούνται τα άτομα με αναπηρία χωρίς εμπόδια.
    Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου.
    Πρόγραμμα δημιουργίας ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών. Δημιουργία εγκαταστάσεων σε παραλίες, ώστε να είναι απόλυτα προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ, με βοηθητικό εξοπλισμό, σε συνεργασία με την ΠΙΝ. • Πρόσβαση ΑμεΑ στην ψυχαγωγία. Παροχή κινήτρων σε καφετέριες και εστιατόρια για την τοποθέτηση ράμπας πρόσβασης στους χώρους τους και τη δημιουργία καταλόγων σε μορφή Braille

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 10% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης, δηλαδή περίπου 50 εκατομμύρια, έχουν κάποια αναπηρία μπορούμε να κάνουμε την Λευκάδα έναν αγαπητό τουριστικό προορισμό για τα εμποδιζόμενα άτομα.

Στόχος η δημιουργία του brand name «Accessible Lefkada».

Περιβάλλον

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και τις επιταγές για την υιοθέτηση πολιτικών κυκλικής οικονομίας, θέτουμε ως απόλυτη προτεραιότητά μας την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της ρύπανσης, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Με όραμά μας, «να εξελίξουμε τον τόπο μας σε ένα μέρος φιλικό προς τον άνθρωπο, ένα μέρος για να ζεις.

Να μετατρέψουμε τη Λευκάδα σε Πράσινο νησί, το νησί της Ποιότητας και του Πολιτισμού», θα διεκδικήσουμε:

    Την επίσπευση της οριστικής επίλυσης, του χρόνιου προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και με διαδημοτικές συνεργασίες.
    Τη διερεύνηση για δημιουργία σημείου απόρριψης και διαχείρισης αδρανών υλικών εντός του δήμου.
    Τη συνεργασία του δήμου με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα "Ανταποδοτική Ανακύκλωση", ώστε να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο για την ανακύκλωση στη Λευκάδα. Θεωρείται διεθνώς ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθούν και να διατηρηθούν υψηλά επίπεδα συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Συμβάλλει στη διαλογή στην πηγή και προτείνεται ένα από τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης» να τοποθετηθεί στην πλατεία της παραλίας της Λευκάδας, ώστε τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες να λαμβάνουν το μήνυμα ότι σεβόμαστε το περιβάλλον και ανακυκλώνουμε.
    Την εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτήρια, και κυρίως σε σχολεία, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αυτοπαραγωγής ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους.
    Την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού με αντικατάσταση των λαμπτήρων για εξοικονόμηση ενέργειας έως 50% και μείωση των ρύπων CO2.
    Την καλύτερη λειτουργία και επέκταση των βιολογικών καθαρισμών και την εγκατάσταση νέων αποχετευτικών δικτύων και μονάδων στην πόλη και σε οικισμούς (Καρυώτες, Λυγιά, Νικιάνα, Βλυχό, Γένι, Πόρος, Σύβοτα, Φρύνι, Τσουκαλάδες).
    Την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, η οποία αποτελεί ένα μεγάλο ανεκμετάλλευτο κεφάλαιο για την ανάπτυξη του τόπου μας.
    Τον καθορισμό ζωνών για την οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη, για τη βιοτεχνία, για τη γεωργική παραγωγή αλλά και την προστασία ζωνών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μέσω της υλοποίησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου για όλο το δήμο της Λευκάδας.
    Την ολοκλήρωση σχεδίων πόλης που είναι σε εκκρεμότητα (Λυγιά-Καρυώτες, Νυδρί-Μεγάλο Αυλάκι, Περιγιάλι).

    Τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις στα σχέδια πόλης Λευκάδας και Βασιλικής.
    Την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων παρέμβασης που διαθέτει ο δήμος, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του κτηματολογίου.
    Την εκπόνηση μελέτης για την παραγωγική ανασυγκρότηση του ιχθυοτροφείου «Αβλέμονας», με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του.
    Την άμεση αποκατάσταση του κρηπιδώματος του ιχθυοτροφείου «Αβλέμονας».
    Την ανάδειξη και αξιοποίηση του δρυοδάσους των Σκάρων και της λίμνης του Μαραντοχωρίου.
    Την επίλυση του προβλήματος των ανεπιτήρητων ζώων, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκομένων μερών. Άμεση δημιουργία δημοτικής σταβλικής εγκατάστασης.
    Τη διαφύλαξη του φυσικού κάλλους των παραλιών της Λευκάδας, από την τουριστική υπερεκμετάλλευση.
    Την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Καρυωτών-Λυγιάς-Νικιάνας.
    Τη διαμόρφωση-ανάπλαση παραλιακής ζώνης Περιγιαλίου-Νυδριού-Μεγάλου Αυλακιού.
    Την επίσπευση της αποκατάστασης του δρόμου της Λαγκάδας, του βασικού άξονα που συνδέει την ορεινή Λευκάδα με τις δυτικές ακτές.
    Τη διερεύνηση δημιουργίας ελικοδρομίου σε Κάλαμο-Καστό.
    Την ανάπτυξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, για την προστασία και ανάδειξη των κηρυγμένων ως περιβαλλοντικά προστατευόμενων περιοχών (NATURA).
    Τη συνεργασία με φορείς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στη προστασία του περιβάλλοντος.
    Την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, των παραδοσιακών οικισμών, των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού.
    Την αστική ανάπλαση περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (τουριστικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού κ.λ.π.).
    Τη λειτουργική και αισθητική παρέμβαση της πόλης και των χωριών.
    Την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών με στοχευμένη αναζήτηση των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων.
    Την επίσπευση των διαδικασιών για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των πρώην αμερικανικών βάσεων στην Εγκλουβή.

Επιχειρείν & Τουρισμός

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας καθώς και η επακόλουθη μετανάστευση των νέων, είναι εμφανείς και στο δήμο Λευκάδας. Αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και ενεργοποιώντας και εκπαιδεύοντας νέο εργατικό δυναμικό, στοχεύουμε στην ανάπτυξη των νησιών μας, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε τα ακόλουθα:

    Δημιουργία ειδικού γραφείου επιχειρηματικότητας, με σκοπό την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και τη συντόμευση του χρόνου υλοποίησης των επενδύσεων.
    Δημιουργία γραφείου απασχόλησης, με σκοπό τη διευκόλυνση εύρεσης εργασίας και την επιμόρφωση ανέργων για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
    Ενθάρρυνση ατομικής επιχειρηματικότητας των νέων καθώς και ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία και με άλλους φορείς.
    Δημιουργία βάσης δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και των προγραμμάτων χρηματοδότησης, τύπου ΕΣΠΑ, ανά ενδιαφερόμενες ομάδες.
    Επιδίωξη μας να υπάρχει άριστη συνεργασία του δήμου με όλους τους αρμόδιους φορείς όπως το Επιμελητήριο, οι Εμπορικοί Σύλλογοι, η Ένωση Ξενοδόχων, κ.α., έχοντας κοινή στοχοθεσία που θα οδηγήσει σε πιο άμεσα και καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος της Λευκάδας.
    Στήριξη του πρωτογενούς τομέα και προώθηση των τοπικών προϊόντων σε άμεση συνεργασία και με τον τριτογενή τομέα. Ανάδειξη τοπικών προϊόντων σε Π.Ο.Π.

Αιχμή του δόρατος η γαλάζια ανάπτυξη, η αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση και αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου των νησιών μας.

    Επιδίωξή μας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης του τόπου.
    Ολοκλήρωση του Master plan του λιμένα Λευκάδας.
    Ολοκλήρωση της μεταβίβασης όλων των λιμένων του δήμου Λευκάδας, στο Λιμενικό Ταμείο.
    Επίσπευση της αξιοποίησης του κόλπου του Βλυχού, με τη δημιουργία σύγχρονης Μαρίνας.
    Ολοκλήρωση του αγκυροβολίου της Βασιλικής και λειτουργία του σύμφωνα με τα πρότυπα της Μαρίνας της Λευκάδας.
    Σύσταση «Οργανισμού Τουρισμού Λευκάδας», για την καλύτερη οργάνωση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος, με τη συμμετοχή του δήμου και των υπολοίπων φορέων της Λευκάδας, σύμφωνα και με την πρόταση του Επιμελητηρίου.
    Αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε η Λευκάδα να προσελκύσει επισκέπτες υψηλού βιοτικού επιπέδου.
    Ανάπτυξη και προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού, όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο φυσιολατρικός τουρισμός. Θα προωθήσουμε την πιστοποίηση των μονοπατιών και τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου.
    Πρόταση για θεσμοθέτηση «Εβδομάδας Θάλασσας».
    Αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου στο Κάστρο.
    Οριοθέτηση χώρων υποδοχής τουριστών, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και δημιουργία οργανωμένου χώρου για τροχόσπιτα.
    Εμβάθυνση της συνεργασίας με την Ιαπωνική Πρεσβεία.
    Ενίσχυση των σχέσεων και ανάπτυξη συνεργασιών με τις αδελφοποιημένες με τη Λευκάδα πόλεις.

Πολιτισμός

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να διαφυλάξουμε την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας, να διασώσουμε και να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Οι προτάσεις μας στοχεύουν στην ενίσχυση των υφιστάμενων πολιτιστικών υποδομών και στη δημιουργία νέων, με το δήμο αρωγό σε συλλογικές και ατομικές πολιτιστικές δράσεις.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής επιβάλλεται να δρομολογήσουμε:

    Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποπεράτωση του Θεάτρου Λευκάδας.
    Την ανακαίνιση της οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλιου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών.
    Την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του κινηματογράφου «Απόλλων».
    • Την άμεση αξιοποίηση του δημοτικού κτηρίου-νέου δημαρχείου Σφακιωτών.
    Την κατάθεση πρότασης προς τη διοίκηση της Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευκάδας, προκειμένου να παραχωρηθεί η κυριότητα του κτηρίου στο Δήμο, με ταυτόχρονη παραχώρηση της χρήσης αυτού για 100 χρόνια στο ιστορικό σωματείο, με απώτερο στόχο την απαλοιφή των πάγιων επιβαρύνσεων του κτηρίου από τον προϋπολογισμό της ΦΕΛ.
    Την αγορά εξοπλισμού ψηφιοποίησης εγγράφων προκειμένου να ψηφιοποιηθεί το υλικό της Χαραμογλείου Ειδικής Λευκαδιακής Βιβλιοθήκης, της Βιβλιοθήκης Νίκου Σβορώνου καθώς και των αρχείων των πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων του τόπου. Επίσης, προτείνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας η ψηφιοποίηση μέρους του ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Λευκάδας.
    Tην ψηφιακή χαρτογράφηση και την διαδικτυακή προβολή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς του νησιού (μουσεία, μοναστήρια, συλλογές, κ.τ.λ).

    Τη συνεργασία με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που αφορούν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
    Τη δημιουργία «ζωντανών» ιστορικών, θρησκευτικών και αρχαιολογικών διαδρομών με σκοπό την περαιτέρω ανάδειξη του τόπου μας.
    Τη δημιουργία πολυχώρου δραστηριοτήτων νέων και χώρου για πρόβες μουσικών ομάδων, με σκοπό τη δημιουργική έκφραση των νέων του τόπου μας.
    Τον εμπλουτισμό και συντονισμό αποκεντρωμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
    Την ποιοτική αναβάθμιση των Γιορτών Λόγου και Τέχνης και του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ μετά από διαβούλευση με την κοινωνία της Λευκάδας. Η συνέχιση του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ προϋποθέτει την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαμονής των προσκεκλημένων.
    Τη διερεύνηση δημιουργίας μουσείου Θεόδωρου Στάμου, σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
    Την ενεργοποίηση και συνεργασία στο μέγιστο με τις κοινωνικές δυνάμεις που κρύβονται στους πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους συλλόγους και φορείς του δήμου, στηρίζοντας τις δράσεις τους με το 1,5 των τακτικών εσόδων του δήμου, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων καθώς και συντελεστών, ανάλογα με την κοινωνική αλληλεπίδραση και την εξωστρέφειά τους.

Οικονομικοί Πόροι

Όσο κι αν το αγνοούν κάποιοι, για την Λευκάδα, όπως και για κάθε μέρος της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι, χρήματα που μπορούν να έρθουν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Δήμος Λευκάδας είναι να τα διεκδικήσει με το σωστό τρόπο.

Αυτοί οι πόροι μπορούν να αντληθούν από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg), καθώς και τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ:

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας

Επίσης, σημαντικοί πόροι μπορούν να αντληθούν από το Πράσινο Ταμείο και το Πρόγραμμα «Φιλόδημος».

Αξιοποιώντας αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία η Λευκάδα μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν τόπο που θα κρατά τους ανθρώπους της καθώς θα δημιουργηθούν υποδομές, θα γίνουν επενδύσεις, θα υπάρχουν θέσεις εργασίας, θα αναπτυχθούν κοινωνικές δράσεις.

Στην ερώτηση «και γιατί δεν έρχονται αυτά τα χρήματα;» έχουμε ξεκάθαρη απάντηση.

Γιατί δεν τα ζητήσαμε με ξεκάθαρο τρόπο, με τρόπο που η Διαχείριση του ΕΣΠΑ δεν θα μπορούσε να αρνηθεί. Κάθε Πρόταση, κάθε Έργο, πρέπει να τηρεί κάποιους κανόνες. Πρέπει να είναι Ώριμο, να έχει δηλαδή ξεκάθαρο προϋπολογισμό, ξεκάθαρες αδειοδοτήσεις, ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, και φυσικά, μελέτες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτυχίας διεκδίκησης πόρων του ΕΣΠΑ είναι η προταθείσα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για τον Δήμο Λευκάδας. Είναι ποτέ δυνατόν, όλα τα νησιά να έχουν ΟΧΕ, και η Λευκάδα, όχι μόνο να καταθέτει καθυστερημένη πρόταση, αλλά και πρόταση που στο μεγαλύτερο ποσοστό της να είναι μη επιλέξιμη; Μη υλοποιήσιμη;

Θα συμμετάσχουμε ενεργά στην διεκδίκηση πόρων για την επόμενη προγραμματική περίοδο, το επόμενο ΕΣΠΑ 2021-2027. Η Λευκάδα οφείλει να πάψει να γυρνά την πλάτη στις χρηματοδοτήσεις από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.

Οι πόροι του Δήμου θα αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Μέρος των εσόδων της Μαρίνας Λευκάδας ετησίως, θα χρησιμοποιείται για την εκπόνηση μελετών που απαιτούνται προκειμένου οι προτάσεις μας για νέα έργα να χαρακτηρισθούν «ώριμες» και να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν.

Εκτός από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λευκάδα θα διεκδικήσει και πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ακολουθώντας τα βήματα άλλων πρωτοπόρων δήμων, με την ενεργοποίηση ανθρώπων με εξειδικευμένες γνώσεις.

Ταυτόχρονα, θα προσπαθήσει να προσελκύσει ιδιωτικούς πόρους, είτε μέσα από σοβαρές Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), είτε από προσέλκυση κεφαλαίων που θα ήθελαν να επενδύσουν στον Δήμο, προσφέροντας οφέλη στους δημότες. Όλες αυτές οι συνεργασίες με τον Ιδιωτικό Τομέα θα γίνουν μέσα από Ανοιχτές, Διαφανείς Διαδικασίες.

 

Την Τετάρτη η κεντρική προεκλογική ομιλία του Χαράλαμπου Καλού

Η Κεντρική προεκλογική ομιλία του υποψηφίου δημάρχου Λευκάδας και επικεφαλής της «Σύγχρονης Λευκάδας», κ. Χαράλαμπου Καλού θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία Λευκάδας την Τετάρτη 22 Μαΐου 201 και ώρα 20:00

afisa-gia-kentriki-omilia-(896x1280)-(2) 

18/5/2019   12.00

>