Ανάμεσα στα μεγάλα έργα που θα παραδοθούν το 2016 η διαπλάτυνση του Διαύλου Λευκάδας

Ανάμεσα στα μεγάλα έργα που γίνονται στην Ελλάδα και που θα παραδοθούν φέτος κατατάσσει το έργο της  διαπλάτυνσης του Διαύλου Λευκάδας το site ypodomes.gr

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα για την περιοχή της Λευκάδας και το μεγαλύτερο έργο που γίνεται τώρα στο Ιόνιο, το οποίο θα συμβάλει  σημαντικά στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2013 με φορέα Υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.

Όπως μπορείτε να δείτε και στις παρακάτω φωτογραφίες πριν ξεκινήσει το έργο η αμμόγλωσα είχε κοντέψει να φτάσει στην Αιτ/νια με τα προβλήματα προσάραξης πλοίων στην περιοχή να είναι πολύ συχνά.

 

Οι 2 παρακάτω φωτογραφίες έχουν ληφθεί τον Νοέμβριο του 2013

 

Η βόρεια είσοδος του δίαυλου στις 20/12/2015

 

Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, ότι η άμμος που εξορύχτηκε από το έργο θα παραμείνει στη Λευκάδα και θα διατεθεί για την ενίσχυση των διαβρωμένων παραλιών του νησιού. Απομένει πλέον η σωστή αξιοποίηση της απόφασης αυτής, ώστε να περιοριστεί και η περιβαλλοντική ζημιά που έχει γίνει στις περιοχές που έχει αποθηκευτεί προσωρινά η άμμος.

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην δημοπράτηση έδωσαν 5 σχήματα προσφορές και τελικά ανάδοχος αναδείχθηκε η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με ποσοστό έκπτωσης 11%. Θα πρέπει να πούμε πως πρόκειται από τις λίγες δημοπρατήσεις που ολοκληρώθηκαν σε σχετικά σύντομο χρόνο.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 22.300.000 (ποσό με ΦΠΑ) και ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών ορίστηκε σε 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι σχετικές υπογραφές "έπεσαν" στις 6 Σεπτεμβρίου 2013.


Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

- Διαπλάτυνση και εκβάθυνση του διαύλου Λευκάδας σε συνολικό μήκος (άξονα) 4.962 μ. περίπου και διαμόρφωση πλευρικών τμημάτων του με πρανή λιθορριπής και συρματοκιβώτια σε συνολικό μήκος 1.085 μ.

- Κατασκευή και ανακατασκευή μετώπων αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες, ολικού μήκους 980 μ. περίπου

- Κατασκευή μετώπου αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες, σε μήκος 140 μ. περίπου, αγκυρωμένου σε πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος.

- Κατασκευή τριών ύφαλων αναβαθμών με λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους, συνολικού μήκους στέψης 375 μ. και σήμανση αυτών με μόνιμους φανούς.

- Σήμανση του διαύλου με τοποθέτηση πλωτών φωτοσημαντήρων.το μεγαλύτερο έργο του Ιονίου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2007-2013.

Φωτογραφίες κατά την δειάρκεια εκτέλεσης του έργου

22:13:41

2016-01-07