Φωτογραφίες από το έργο της διαπλάτυνσης του Διαύλου Λευκάδας

Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί η περιοχή της αμμόγλωσας για τις ανάγκες των εργασιών του έργου της διαπλάτυνσης του Διαύλου Λευκάδας ενός από τα σημαντικότερα έργα για την περιοχή της Λευκάδας το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και της αλιείας, έργο το οποίο θα παραδοθεί την φετινή χρονιά (περισσότερα εδώ).

Η Διαπλάτυνση και εκβάθυνση του διαύλου της Λευκάδας σε συνολικό μήκος (άξονα) 4.962 μ. περίπου η  διαμόρφωση των πλευρικών τμημάτων του με πρανή λιθορριπής και συρματοκιβώτια σε συνολικό μήκος 1.085 μ. αλλά και η εξόρυξη της άμμου από την αμμόγλωσσα κατατάσσουν το έργο ανάμεσα στα μεγάλα έργα που γίνονται στην Ελλάδα.

Δείτε παρακάτω σημερινές φωτογραφίες απο την περιοχή της αμμόγλωσσας αλλά και του θαλάσσιου χώρου όπου έχουν τοποθετηθεί πλωτοί φωτοσημαντήρες για τη σήμανση του διαύλου.

 

 

Προετοιμασία υλικού για την κατασκευή των τριών ύφαλων αναβαθμών με λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους

 

 

Κατασκευή και ανακατασκευή μετώπων αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες, ολικού μήκους 980 μ. περίπου

Κατασκευή μετώπου αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες, σε μήκος 140 μ. περίπου, αγκυρωμένου σε πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος

 

 

Σήμανση του διαύλου με τοποθέτηση πλωτών φωτοσημαντήρων  (δείτε παρακάτω όλες τις φωτογραφίες μεγαλύτερες)

 

 

Κατασκευή τριών ύφαλων αναβαθμών με λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους, συνολικού μήκους στέψης 375 μ. και σήμανση αυτών με μόνιμους φανούς

Ας ελπίσουμε η αμμόγλωσα να ξαναγίνει παραλία

 

Έργα γίνονται και στη νότια είσοδο του διαύλου

 

23:55:32

2016-01-30