Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Ε.Υ.Δ.Α.Π

Εξουσιοδοτήθηκε σήμερα 25.08 τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διάρκειας  περίπου εννέα ωρών, με απόφαση της πλειοψηφίας του Σώματος ο Δήμαρχος κ. Αραβανής να υπογράψει την  20ετή προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Λευκάδας και ΕΥΔΑΠ.

Με την ανωτέρω σύμβαση, ο Δήμος Λευκάδας αναθέτει  αρμοδιότητες και δραστηριότητες του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στην θυγατρική εταιρία της Ε.Υ.Δ.Α.Π.  Α.Ε., με την επωνυμία Ε.Υ.Δ.Α.Π.   ΝΗΣΩΝ   Α.Ε.

Υπέρ ψήφισαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης (εκτός από τον κ. Ζουριδάκη που απουσίαζε) ενώ κατά όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Για την επισφράγιση της συμφωνίας εκκρεμεί η απόφαση του Συνδέσμου Ύδρευσης.

Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ

2011-08-25

(Στη φωτογραφία ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Αραβανής, ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας και Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Δ.Α.Π.  Α.Ε., κ. Γεωργιάδης και η πρόεδρος του Δ.Σ. κα Μακρυγιώργου)