Οι κανόνες ελέγχου βουλευτικών εσόδων – εξόδων στη Βρετανία

Το σκάνδαλο των αμφιλεγόμενων βουλευτικών δαπανών στη Βρετανία το 2009 οδήγησε σε πιο αυστηρούς κανονισμούς και ελέγχους των εσόδων και εξόδων των μελών της Βουλής των Κοινοτήτων και των Λόρδων, καθώς και σε έξι φυλακίσεις πολιτικών.

Η κύρια αλλαγή ήταν η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Κοινοβουλευτικών Κανόνων που απαρτίζεται από δικηγόρους και λογιστές. Αυτή καθορίζει και επιβλέπει αμοιβές και δαπάνες των βουλευτών – καθορίζει επίσης το μισθό τους, που ανέρχεται σε περίπου 78.000 ευρώ το χρόνο μικτά.

Τα στοιχεία αυτά είναι ούτως ή άλλως διαθέσιμα στο ευρύ κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου, με τακτικές ανανεώσεις. Στο λεγόμενο Μητρώο Οικονομικών Συμφερόντων οι βουλευτές υποχρεούνται να δηλώνουν λεπτομερώς μεταξύ άλλων έσοδα από άσκηση επαγγέλματος ή συμμετοχή σε εταιρείες, χορηγίες, προσωπικά δώρα και επιδόματα, κάλυψη εξόδων από άλλους για ταξίδια, φιλοξενίες, ακίνητα ιδιοκτησίας τους και τυχόν εισόδημα από αυτά, μετοχές που ενδεχομένως κατέχουν σε επιχειρήσεις, δάνεια και πιστώσεις. Πλέον είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν και ποια μέλη της οικογένειάς τους εργάζονται σε θέση που καλύπτεται από χρήματα των φορολογουμένων (στο βουλευτικό τους γραφείο).

Οι δαπάνες κάθε βουλευτή είναι επίσης εύκολα προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Οι περιορισμοί στα έξοδα που δικαιολογούνται από τη Βουλή μετά το σκάνδαλο είναι πια πολύ αυστηροί. Χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτείται απόδειξη για κάθε αγορά από 25 λίρες και πάνω (το όριο έως το 2009 ήταν 250 λίρες).

2011-12-22

skai.gr