Αποφασίστηκε η μετατροπή της ΕΑΣ Λευκάδας ΤΑΟΛ σε Αγροτικό Συν/σμό

Ε.Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Μετατροπή της Ε.Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» σε Αγροτικό Συν/σμό με συγχώνευση των μελών αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4015/2011.

Η Γ.Σ των αντιπροσώπων των Συν/σμών – Μελών της Ε.Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» στις 17-3-2012 αποφάσισε με πλειοψηφία και επιφύλαξη τη μετατροπή της ΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» σε ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ και τη συγχώνευση αυτής με την πλειοψηφία των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών – μελών της σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4015/2011 και εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»

Εμείς οι αγρότες μέλη της ΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ( ΤΑΟΛ) που συγκεντρωθήκαμε σήμερα Σάββατο 17 Μάρτη 2012:

Καταδικάζουµε, καταγγέλλουµε και διεκδικούµε την απόσυρση του νόµου-καρµανιόλα, για τη µικροµεσαία αγροτιά.

Γιατί αποτελεί ένα ακόµα εργαλείο για πιο γρήγορο ξεκλήρισµά της. Θα συρρικνώσει τους σηµερινούς εκφυλισµένους και χρεοκοπηµένους συνεταιρισµούς, µετατρέποντας όσους αποµείνουν σε επιχειρήσεις-εταιρείες, όπου θα συµµετέχουν ως κεφαλαιούχοι µεγαλοαγρότες και αγροτοεπιχειρηµατίες.

Γιατί αποκλείει την πλειοψηφία των φτωχών αγροτών, να συµπεριληφθεί στο Μητρώο Αγροτών, αλλά και χιλιάδες άλλοι που τυπικά θα µπορούσαν να γίνουν µέλη, ουσιαστικά αποκλείονται από τις νέες οργανώσεις, δεν θα µπορούν να καταβάλουν το αντίτιµο της «µετοχής» και του «µεριδίου». Έτσι οι νέοι «συνεταιρισµοί» θα µεταβληθούν µε µεγαλύτερη ταχύτητα, σε αποκλειστικό φέουδο των µεγαλοαγροτών – επιχειρηµατιών, των οποίων τα συµφέροντα θα ικανοποιούν.

Με την διαδικασία διάλυσης των υπαρχόντων συνεταιρισµών και ενώσεων θα εκποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία, αφού τίθενται σε καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης και θα γίνουν µαζικές απολύσεις συνεταιριστικών υπαλλήλων.

Διατηρούνται οι Διεπαγγελµατικές Οργανώσεις ανά προϊόν ή οµάδα οµοειδών προϊόντων ώστε και µέσω αυτών, να δώσει νέα κέρδη στους βιοµήχανους και εµπόρους, σε βάρος των µικροµεσαίων αγροτών και συν/σµών, όπως συµβαίνει και σήµερα.

Προωθεί σύσταση εταιρειών στις Περιφέρειες µε την συµµετοχή εµπόρων, µεταποιητών, επιχειρήσεις τουρισµού που θα αξιοποιήσουν τα καλάθια προϊόντων, δηλ. ενισχύσεις µόνο στους µεγαλοκεφαλαιούχους και κανένα όφελος δεν θα έχουν αγροτιά και καταναλωτές.

Επιβάλλει τα συµβόλαια για µελλοντική πώληση των αγροτικών προϊόντων των µελών τους, που δεν µπορεί να είναι λιγότερης διάρκειας από έτος, δεσµεύοντας την παραγωγή που θα συµφωνηθεί και την τιµή, εξασφαλίζοντας µ’ αυτό τον τρόπο τον έµπορο (τη φύλαξη για τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα και την τιµή των προϊόντων).

Θεσµοθετεί τα Δηµοπρατήρια αγροτικών προϊόντων ως Ανώνυµες Εταιρίες στα οποία οι Συνεταιρισµοί συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο µαζί µε τους εµπόρους και επενδυτές, δηλαδή συνδιαχειρίζονται τη κλοπή του αγροτικού εισοδήµατος, υποχρεώνοντας τους Συνεταιρισµούς που είναι µέτοχοι να διαθέτουν την παραγωγή τους µέσα από το Δηµοπρατήριο. Δικαίωµα πρόσβασης στα δηµοπρατήρια έχουν µόνο οι έµποροι που είναι γραµµένοι στο µητρώο εµπόρων, όχι οι συνεταιρισµοί.

Διατηρεί το άδικο πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα, αλλά και την αυξηµένη χρηµατοδότηση για την ΠΑΣΕΓΕΣ που φτάνει στο 2% από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ που µεταφράζεται σε περίπου 1,8 εκατ. Ευρώ/χρόνο, ώστε να συνεχίζει τον υπονοµευτικό ρόλο της στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των µικροµεσαίων αγροτών αλλά και ως δήθεν εκπρόσωπος των αγροτών για να περνάει την αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης.

Συνάδελφοι αγρότες και εργαζόμενοι στην Ένωση

Σήµερα είναι ώριµο και ανάγκη να υπάρξει αγροτική ανάπτυξη σε όφελος του λαού και ενάντια στα µονοπώλια και τους µεγαλοαγρότες.

Ανάπτυξη που θα υλοποιείται µε τον κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας και την κοινωνικοποίηση των βασικών µέσων παραγωγής και της γης, µε κρατικές καθετοποιηµένες αγροτικές παραγωγικές µονάδες και τους παραγωγικούς συνεταιρισµούς της µικροµεσαίας αγροτιάς.

Θα εξασφαλίζει µόνιµη σταθερή δουλειά και ικανοποιητικό εισόδηµα στους αγρότες, θα αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του λαού µε φτηνά, υγιεινά και ποιοτικά προϊόντα αλλά και τις απαραίτητες πρώτες ύλες στην µεταποιητική βιοµηχανία.

Λευκάδα 17-3-2012

Η Γ.Σ