lefkada-news

Υδρογονάνθρακες: Δημοσιεύτηκαν οι πρώτες πληροφορίες για τις σεισμικές έρευνες

Με αφορμή τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την Προκήρυξη Διεθνών Διαγωνισμών τόσο για Σεισμικές Έρευνες, για τις οποίες έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συνεργασία από έντεκα χώρες όσο και για Γύρο Παραχωρήσεων εξόρυξης υδρογονανθράκων με τη μέθοδο της ανοιχτής πρόσκλησης (open door) στις τρεις περιοχές της χώρας (Πάτρα, Κατάκωλο, Ιωάννινα), ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αναρτήθηκε ήδη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ αναλυτική περιγραφή τεχνικών, γεωτεκτονικών και γεωγραφικών δεδομένων.

Το περιεχόμενο της ανάρτησης, στο οποίο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να γίνουν βελτιώσεις, περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα, το νομικό πλαίσιο που διέπει τις έρευνες, τα βασικά γεωλογικά χαρακτηριστικά των τριων περιοχών καθώς επίσης και χάρτες με την ακριβή θέση όλων των γεωτρήσεων που έχουν γίνει σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της χώρας, καθώς και των βασικών μεγεθών, επιλεγμένων σεισμικών γραμμών, οι οποίες περιγράφουν τα γενικά χαρακτηριστικά των σεισμικών ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί κατά το παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου Πελάγους.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι στους συγκεκριμένους χάρτες που για πρώτη φορά δημοσιεύονται, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος με το πάτημα ενός κουμπιού να έχει στη διάθεσή του προς αξιολόγηση τα βασικά metadata σεισμικών γραμμών και γεωτρήσεων των περιοχών αναφοράς.

Το περιεχόμενο όλης της ανάρτησης, που είναι διαθέσιμο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου τόσο οι Έλληνες επιστήμονες του χώρου και οι αντίστοιχοι θεσμικοί φορείς τους, όσο και οι ενδιαφερόμενες διεθνείς εταιρείες διεξαγωγής σεισμικών ερευνών, να μπορούν να αξιολογήσουν το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει.

Επιπλέον στόχος της ανάρτησης, εκτός από την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών, είναι να διαμορφώσει το πρώτο δημόσια και δυναμικά διαρκώς ενημερούμενο Σύστημα Πληροφοριών Δυναμικού Υδρογονανθράκων στη χώρα.

Στο παραπάνω πλαίσιο και με στόχο την υλοποίηση της βασικής κατεύθυνσης που ομόφωνα υιοθετήθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 26 Οκτωβρίου 2011 του ανοικτού Forum Υδρογονανθράκων και η οποία αναφέρεται στη συγκρότηση Εθνικού Αρχείου – Βιβλιοθήκης επιστημονικών και ερευνητικών δεδομένων υδρογονανθράκων, έχει ζητηθεί από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας, να συμβάλλει με την αποστολή των δικών τους δεδομένων, ερευνητικών αποτελεσμάτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων, διατριβών κ.α.

Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι προφανές ότι το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας θα υφίσταται διαρκείς καθημερινές επικαιροποιήσεις, προσθήκες και διορθώσεις, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποτελέσει την εθνική βάση αναφοράς για το σύνολο των δραστηριοποιούμενων στο χώρο.

Το Υπουργείο είναι ανοικτό σε κάθε είδους βελτιωτικές προτάσεις, κυρίως όμως ζητείται η ενεργός στήριξη της εθνικής αυτής προσπάθειας με την αποστολή στο Υπουργείο όλων των δεδομένων που έχουν συλλεγεί από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Αναφορικά με το θέμα, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Προχωρούμε με πολύ γρήγορα βήματα στην προώθηση όλων των μέτρων για την αξιοποίηση του δυναμικού των Ελληνικών Υδρογονανθράκων.

Η διεθνής κοινότητα έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον και δρομολογούμε διαδικασίες συνεργασίας με πολλές χώρες.

Το ίδιο και η ελληνική ακαδημαϊκή κι ερευνητική κοινότητα.

Καλούμε όλους τους Έλληνες εντός κι εκτός Ελλάδας να συμβάλλουν στην παροχή στοιχείων, παρατηρήσεων κι ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Είμαι βέβαιος ότι σύντομα οι Έλληνες Πολίτες θα έχουν απτά αποτελέσματα από την Εθνική προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη».

econews.gr

>