lefkada-news

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας με 70% επιδότηση

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΜΕ 70% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

& ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ:

Την δυνατότητα της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας με επιδότηση που φτάνει μέχρι  το 70% δίνει το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εξοικονόμηση κατ`οίκον», που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία τους τελευταίους 14 μήνες όπου έγινε και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Σε γενικές γραμμές για να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει να λάβει προέγκριση από την τράπεζα που συνεργάζετε και στη συνέχεια να γίνει η έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο καταγράφει την υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του ακινήτου και προβλέπει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Παράλληλα κατατίθεται ο αντίστοιχος φάκελος στην τράπεζα και αφού εγκριθεί η προβλεπόμενη προκαταβολή (30% για την κατοιγορία Α1 και 40% για τις κατοιγορίες Α2 και Β), γίνονται οι εργασίες που έχουν οριστεί. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται η έκδοση του δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, στο οποίο φαίνεται η ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου και ταυτόχρονα κατατείθεται ο τελικός φάκελος με τα τιμολόγια και τα αντίστοιχα παραστατικά στην τράπεζα για να γίνει η τελική εκταμίευση του υπολοίπου ποσού. Με την ολοκλήρωση του έργου οι Προμηθευτές των υλικών/συστημάτων εξοφλούνατι απ`ευθείας από το πρόγραμμα και ο ενδιαφερόμενος καλύπτει το ποσό του δανείου σύμφωνα με την ρύθμιση που έκανε με την τράπεζα.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ:

Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι: η μονοκατοικία,  η πολυκατοικία (σαν ενιαίο κτήριο), και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31.12.2009.
 • Φέρει οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια, τζάμια και πατζούρια).
 2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (τέντες, πέργκολες).
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου ( τοιχοποιία , ταράτσα, αντικατάσταση στέγης).
 4. Αναβάθμισης συστήματος θέρμανσης (αντλία θερμότητας, λέβητες πελλετ, ξυλολέβητες, λέβητες αερίου, ενεργειακά τζάκια, αυτοματισμοί λεβητοστασίου, ηλιοθερμικά συστήματα).
 5. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης (ηλιακός θερμοσίφωνας).

Η πρόταση των παρεμβάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).

Για τον έλεγχο της ικανοποίησης της ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει τα υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση και σήμανση CE.

Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ανωτέρω κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής στην περιγραφή των προτάσεων θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των ανωτέρω απαιτήσεων του προγράμματος.

Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). 

Οι δαπάνες για την έκδοση του πρώτου και του δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), επιδοτούνται 100%.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
 • πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1, A2 ή Β.

 

 

  Κατηγορία Ωφελούμενων

A1

Α2

B

Ατομικό Εισόδημα (ΑΕ)

ΑΕ ≤12.000€

12.000€ < ΑΕ ≤ 40.000€

40.000€ < ΑΕ ≤ 60.000€

Οικογενειακό Εισόδημα (ΟΕ)

20.000€ ≤ ΟΕ.

20.000€ < ΟΕ.≤ 60.000€

60.000€ < ΟΕ ≤ 80.000€

Κίνητρο

* (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

 • 30% Άτοκο Δάνειο*
 • 70% επιχορήγηση
 • 65% Άτοκο Δάνειο*
 • 35% επιχορήγηση
 • 85% Άτοκο Δάνειο*
 • 15% επιχορήγηση

 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων).

 

 

Με εκτίμηση

Γεώργιος Βησ. Κατσαμπίρης

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Α.Π.Θ.

Μ.Β.Α. Ε.Μ.Π. - Ενεργειακός επιθεωρητής

τηλ. 6944770846, 6971809180

katsampiris@teemail.gr

>