lefkada-news

Χρηματοδοτική «ένεση» ύψους 1 δισ.ευρώ προς ΜμΕ

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη νεανική επιχειρηματικότητα

Σε λίγες μέρες, μετά την τελική έγκριση του συμφώνου ρευστότητας ύψους 1 δισ. ευρώ, ξεκινά η εκταμίευση δανείων προς μικρές, πολύ μικρές και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις, ενώ προωθούνται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μ. Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη Τύπου, με το σύμφωνο ρευστότητας το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει να παρέχει εγγυήσεις 1 δισ. ευρώ προς την ΕΤΕπ ώστε να χορηγούνται μέσω των ελληνικών τραπεζών δάνεια σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι τράπεζες, όπως σημείωσε ο υπουργός, υποχρεούνται χωρίς κανένα κέρδος να διαθέσουν το σύνολο του ποσού που λαμβάνουν από την ΕΤΕπ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για την χορήγηση αντίστοιχου ποσού 1 δισ. ευρώ για το 2012.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε δύο χρηματοδοτικά εργαλεία για τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Συγκεκριμένα, την προκήρυξη εντός της εβδομάδας του Ειδικού Καθεστώτος της Επιχειρηματικότητας των Νέων στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ. Το νέο καθεστώς θα δέχεται επενδυτικά σχέδια από 1ης Ιουλίου.

Αυτή η δράση αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησης που θα δημιουργήσουν νέοι ηλικίας 20-40 ετών. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φθάσει μέχρι 1 εκατ. ευρώ.

Υποστηρικτικά οι νέοι μπορούν να απευθυνθούν στο ΕΤΕΑΝ, στο οποίο προβλέπεται ειδική δράση για την επιχειρηματικότητα των νέων συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ, με στόχο την αξιοποίηση χαμηλότοκων δανείων από 30.000-300.000 ευρώ, για να καλύψουν την ιδία συμμετοχή στο νέο επενδυτικό νόμο.

Εξάλλου, μέσω του ΕΣΠΑ προωθείται το νέο πρόγραμμα για τη Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα ενισχύει μέσω επιχορήγησης έως και το 50% του επενδυτικού σχεδίου, επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσης και αφορά επενδύσεις από 30.000-300.000 ευρώ και ενισχύει, μέσω επιχορήγησης που φτάνει στο 50% του επενδυτικού σχεδίου, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία. Το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 15 Ιουλίου.

Σημειώθηκε, προς ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών, ότι η Επιχειρηματικότητα των Νέων είναι το μοναδικό καθεστώς του Επενδυτικού Νόμου που προσφέρει ενίσχυση για μια σειρά δαπανών που αφορούν τόσο στη σύσταση όσο και στη λειτουργία της επιχείρησης όπως:

- αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης

- παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης,

- τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης,

- μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,

- δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση,

- διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους, εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων,

- χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής,

- ακόμα και δαπάνες για τη μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης).

Ο υπουργός ανέφερε ότι εκτός από τις δύο αυτές δράσεις προωθείται και ένα ολοκληρωμένο πακέτο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα κατευθυνθεί στον τομέα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας (ICT) μέσα από την αξιοποίηση του Jeremie, το οποίο θα ανακοινωθεί συγκεκριμένα σε λίγες ημέρες.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης αναφερόμενος στις επόμενες δράσεις του υπουργείου σημείωσε ότι άμεσα συστήνεται ειδική διυπουργική νομοπαρασκευαστική επιτροπή από 10 συναρμόδια υπουργεία με σκοπό την κατάρτιση νομοσχεδίου για την άρση των 30 σημαντικότερων εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, με απώτερο στόχο σε δύο μήνες να έχει ολοκληρώσει τη δράση της.

Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά δήλωσε ότι «η μάχη που δίνουμε για την ανάπτυξη δεν είναι μια εύκολη μάχη, αλλά θα την κερδίσουμε».

Επεσήμανε επίσης ότι «η αναπαραγωγή της καταστροφολογίας κοστίζει ακριβά, πλήττοντας τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος με τη φυγή κεφαλαίων, τις προσπάθειες για την ανάπτυξη και εξανεμίζοντας τις θυσίες του ελληνικού λαού». «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πριονίζει το κλαδί που στηρίζεται η χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

2011-05-30

naftemporiki.gr

>