lefkada-news

Ευκαιρίες εκπαίδευσης με στόχο την απασχόληση

Mε έμφαση στους νέους και τη δημιουργία ευκαιριών για σπουδές και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην υλοποίηση πέντε προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, που θα λειτουργήσουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και αφορούν περισσότερους από 400.000 πολίτες.

"Προσφέρουμε μία δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση και προσπαθούμε να συνδέσουμε τη γνώση με την απασχόληση", επισημαίνει η Φώφη Γεννηματά, αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τους στόχους των προγραμμάτων. Σημαίνοντα ρόλο στη λειτουργία και προώθηση των προγραμμάτων πρόκειται να διαδραματίσουν και οι δήμοι, οι οποίοι μετά τον "Καλλικράτη" αποκτούν αυξημένες διοικητικές αρμοδιότητες στη λειτουργία του κράτους. Τα πέντε προγράμματα επικεντρώνονται στην εκπαίδευση νέων και παλαιότερων αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ακόμα και ανθρώπων που δεν έχουν καν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και οι οποίοι επιθυμούν: α) να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση στα ΙΕΚ της χώρας, β) να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, γ) να επικαιροποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, δ) να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και ε) να συμμετάσχουν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

Επίσης, το υπουργείο Παιδείας ευελπιστεί το προσεχές διάστημα να "τρέξει" ένα πρόγραμμα με ονομασία "Εισιτήριο στην Απασχόληση", το οποίο θα στοχεύει στην πραγμάτωση πρακτικής άσκησης από νέους και ενήλικες σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους επιχειρήσεων.

Στην παρούσα φάση έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση των πέντε προγραμμάτων με 145 εκατ. ευρώ, ενώ οι φορείς υλοποίησής τους (Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ΙΔΕΚΕ, δήμοι, ΑΕΙ-ΤΕΙ) τα έχουν καταθέσει προς έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια της διαδικασίας, η Ειδική Υπηρεσία θα αποστείλει τις παρατηρήσεις της στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων και εκείνοι, μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις, θα τους προσκομίσουν τα Τεχνικά Δελτία.

Κουπόνι αρχικής κατάρτισης
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η χορήγηση κουπονιών αρχικής κατάρτισης σε νέους, μέσω των οποίων θα αποκτούν σημαντική έκπτωση στα δίδακτρα για φοίτηση σε πιστοποιημένους παρόχους υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ).

Οσοι κάνουν χρήση των κουπονιών κατάρτισης αποκτούν ένα επιπλέον προνόμιο, αφού θα τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι την ειδικότητα κατάρτισης και τον φορέα αρχικής κατάρτισης σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Τα κουπόνια θα χορηγούνται σε απόφοιτους Λυκείου, ηλικίας 18-25, είτε με οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια (κατώτερες αλλά και μεσαίες εισοδηματικές τάξεις) για ειδικότητα σπουδών που οι ίδιοι θα επιλέξουν είτε σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων που θα επιλέξουν συγκεκριμένες ειδικότητες που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, όπως θα τις ορίσει το υπουργείο Παιδείας από τις υπάρχουσες 217 ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του "Εθνους-Εργασία", στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να προωθήσει ειδικότητες τεχνικών κλάδων, που έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και προσφέρουν στους ωφελημένους αυξημένες πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 44 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015 και θα διανείμει κουπόνια κατάρτισης σε περίπου 55.000 νέους (10.000 περίπου ανά έτος). Φορέας υλοποίησής του είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

"Μάθηση στον πολίτη, ανάπτυξη στη χώρα"
Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει προσανατολισμένη μάθηση, που θα εξυπηρετήσει τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, αλλά και τις προσωπικές ανάγκες του πολίτη για προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα δομούνται στο πλαίσιο δύο αξόνων και των αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων τους ως εξής:

Μάθηση στον πολίτη, ανάπτυξη στη χώρα: 1) Οικονομικός Εγγραμματισμός, 2) Επιχειρηματικότητα, 3) Πράσινη ανάπτυξη/Περιβάλλον.

Μάθηση στον πολίτη, ενεργός κοινωνία: 1) Νέες Τεχνολογίες, 2) Ξένες Γλώσσες, 3) Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις, 4) Ειδικά προγράμματα ευάλωτων ομάδων, 5) Συμβουλευτική οικογένειας, 6) Πολιτιστική δράση, 7) Αλλα προγράμματα.

Τα πρόγραμμα "Μάθηση στον πολίτη, ανάπτυξη στη χώρα" πρόκειται να υλοποιηθεί από τον ΙΔΕΚΕ, που αποτελεί τον βασικό φορέα παροχής της διά βίου μάθησης, σε συνεργασία με τους δήμους, όπως εξάλλου προβλέπει και το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά οι καλλικρατικοί δήμοι θα είναι οι τελικοί πάροχοι των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων από την παραπάνω λίστα αλλά και να προτείνουν νέα συμμεριζόμενοι τις ανάγκες των δημοτών. Επιπρόσθετα, και για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, όπως νέες τεχνολογίες και ξένες γλώσσες, θα γίνει χρήση της "επιταγής" (voucher). Με αυτήν ο δημότης θα μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα και τον πάροχο της αρεσκείας του.

Με τη σύμπραξη των δήμων στην υλοποίηση του προγράμματος, το υπουργείο επιδιώκει να γίνουν οι δήμοι "μέτοχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων" και να λάβουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, που θα τους επιτρέψει μελλοντικά να διαχειρίζονται αποκλειστικά αυτοί τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης στις περιφέρειές τους.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 44 εκατ. ευρώ και στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος για την περίοδο 2011-2013 είναι η δημιουργία 12.580 τμημάτων μάθησης και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 201.240 εκπαιδευόμενους.

Δημήτρης Σκλαβενίτης

Επικαιροποίηση γνώσεων για παλαιότερους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ

Το τρίτο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας απευθύνεται σε επαγγελματίες ή ανέργους -παλαιότερους αποφοίτους ΑΕΙ της χώρας- που θέλουν να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης σε τομείς σχετικούς με το επιστημονικό πεδίο των σπουδών τους, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων και τη συμπλήρωση των δεξιοτήτων τους.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα καταρτιστούν και θα υλοποιηθούν από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, χωρίς όμως να είναι βέβαιη και η έγκριση της χρηματοδότησής τους από το υπουργείο, καθώς, όπως αυτό διαρρέει, τα προγράμματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος επιμόρφωσης θα είναι 30 ώρες και η μέγιστη 200 ώρες, ενώ οι συμμετέχοντες σε αυτά θα καταβάλουν ένα συμβολικό αντίτιμο.

Συμμετοχή σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Το τέταρτο πρόγραμμα έχει ως στόχο την αναβάθμιση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και προβλέπει να λειτουργήσουν 58 ΣΔΕ και 35 τμήματα εκτός έδρας. Η ζήτηση για συμμετοχή στα ΣΔΕ από τον κόσμο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, ενώ ο αριθμός των εκπαιδευομένων προβλέπεται να ανέλθει στους 13.000 για τη διετία 2011-2013.

Υπενθυμίζεται ότι τα ΣΔΕ υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης και απευθύνονται σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει το Γυμνάσιο και επιθυμούν να ανακτήσουν το χαμένο γνωσιακό έδαφος αποκτώντας βασικές γνώσεις και δεξιότητες.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ΙΔΕΚΕ και ο προϋπολογισμός του αγγίζει τα 14, 5 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων εξ αποστάσεως

Ανοιγμα στις νέες τεχνολογίες κάνει το υπουργείο Παιδείας στην προσπάθειά του να προσφέρει προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε Ελληνες που κατοικούν εντός και εκτός Ελλάδας. Το "Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων" θα λειτουργήσει από το ΙΔΕΚΕ και στηρίζεται σε δύο βασικούς τύπους ηλεκτρονικής μάθησης: α) την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής δεν έχουν διά ζώσης επαφή αλλά επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, και β) μεικτή ηλεκτρονική μάθηση (blended e-learning), κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής έχουν και διά ζώσης συναντήσεις εκτός από την επικοινωνία τους μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στόχος της συνολικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την περίοδο 2011-2013, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, είναι η διεύρυνση των εκπαιδευτικών πεδίων με τη δημιουργία 6.150 τμημάτων μάθησης και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 123.000 εκπαιδευόμενους. Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται περίπου στα 23 εκατ. ευρώ.

"Εισιτήριο" για 20.000 νέους

Το πρόγραμμα με τίτλο "Εισιτήριο στην Απασχόληση", εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα προγράμματα, δεν έχει κατατεθεί προς έγκριση στη διαχειριστική αρχή, κάτι που αναμένεται να γίνει το αμέσως προσεχές διάστημα, ενώ δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί ποιος θα είναι ο φορέας υλοποίησής του.

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι νέοι και ενήλικες οι οποίοι θα αποκτήσουν αρχική κατάρτιση και νέες επαγγελματικές δεξιότητες στο σύνολο των τομέων/κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότερα σε επιχειρήσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Επιδίωξη του υπουργείου Παιδείας είναι να ενθαρρύνει την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε ορισμένους κλάδους επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό την πρόσληψη μέρους των εκπαιδευθέντων από τις επιχειρήσεις αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισής τους. Με βάση τα σχέδια του υπουργείου Παιδείας, ο αριθμός των επωφελούμενων νέων από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ανέλθει στις 20.000 για την τριετία 2011-2013.

ethnos.gr

2011-07-09

>