lefkada-news

Εναλλακτικός Τουρισμός

Υποβολές από 15/09/11 έως 15/11/11

Προκηρύχτηκε το Πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Στις μορφές εναλλακτικού τουρισμού συμπεριλαμβάνονται:

- ο Αθλητικός τουρισμός αναψυχής

- ο Θαλάσσιος τουρισμός

- ο Τουρισμός υπαίθρου

- ο Γαστρονομικός τουρισμός

- ο Τουρισμός υγείας και ευεξίας

Προϋπολογισμός & Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 10.000 έως 400.000€, ενώ το μέγιστο ύψος του Προϋπολογισμού δε δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση του 2010.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης.

Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.


Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία,) που:

- δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού

- έχουν έναρξη δραστηριότητας σε τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. του προγράμματος πριν από την 01/01/2010 (Δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ)

- λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νομό άδειες λειτουργίας ή/και άδειες άσκησης επαγγέλματος

* Οι επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 56, είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη αποκτήσει ή θα αποκτήσουν το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της επένδυσης, το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα του Ε.Ο.Τ.

* Εξαιρούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι επιχειρήσεις ΟΤΑ και οι θυγατρικές τους, fast-food, catering, snack-bar, καντίνες, πιτσαρίες

Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Συνεργασίας, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ή/και 79

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης ήτοι η 13/09/2011 .


Κατεβάστε το έντυπο του προγράμματος Εναλλακτικός Τουρισμός

>