lefkada-news

Κριτήρια για την Επιλογή Σκάφους

Πριν την αγορά ενός σκάφους καλό θα είναι να υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση, έχοντας μάλιστα υπόψη πως η θάλασσα είναι ένα έντονα δυναμικό περιβάλλον και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.
Η ενημέρωση, μπορεί να προέλθει σε πρώτη φάση από τον ειδικό τύπο ιδιαίτερα τον ηλεκτρονικό αφού οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν δικτυακό τόπο. Ένας ενδεικνυόμενος τρόπος είναι η εγγραφή σε διάφορους συλλόγους φουσκωτών σκαφών που αναπτύσσουν πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα ομαδικές θαλάσσιες εξορμήσεις σε ανοικτά πελάγη.

Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει η επιλογή του σκάφους, αφού πρωτίστως έχουν αποσαφηνιστεί οι λόγοι για τους οποίους προορίζεται. Στο εμπόριο διατίθεται πληθώρα φουσκωτών σκαφών, ικανή να καλύψει όλες τις απαιτήσεις.

Εάν, για παράδειγμα, κάποιος ενδιαφέρεται για ένα σκάφος με το οποίο επιθυμεί να μεταφέρει μια τετραμελή οικογένεια για μικρά παράκτια ταξίδια και ψάρεμα, ένα συμβατικό σκάφος με μήκος μέχρι 3,80 μέτρα του είναι αρκετό, ενώ παράλληλα είναι οικονομικό και εύχρηστο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές φορές οι ιδιοκτήτες σκαφών λόγω βιαστικών εκτιμήσεων μπαίνουν σε μια διαδικασία αγοραπωλησίας σκαφών. Στην περίπτωση αυτή όπως συμβαίνει άλλωστε με τα αυτοκίνητα ο ιδιοκτήτης βγαίνει ζημιωμένος τόσο από οικονομικής άποψης, όσο και από άποψη χρόνου. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνονται οι απόλυτα σωστές εκτιμήσεις για το επιθυμητό σκάφος.

Eάν για παράδειγμα οι πραγματικές ανάγκες μια δεδομένη στιγμή επιτάσσουν ένα τετράμετρο φουσκωτό αλλά υπάρχουν μελλοντικές βλέψεις για εξάμετρο, καλό θα είναι εφόσον βέβαια είναι εφικτό, να αγορασθεί απευθείας το εξάμετρο σκάφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για μια επιτυχή αγορά, η οποία ταυτόχρονα να αποτελεί μια καλή χρηματική επένδυση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ληφθούν υπόψη και να εφαρμοστούν ορισμένοι βασικοί κανόνες.

Όπως προαναφέραμε, στη χώρα μας η εμπορία και η κατασκευή φουσκωτών σκαφών είναι ιδιαίτερα ανθηρή και, όπως σε όλους τους τομείς, υπάρχουν και οι διαβαθμίσεις ποιότητας.

Ως κεντρικό σημείο αναφοράς θέτουμε τον κανόνα πως το καλύτερο τεχνικό προϊόν είναι καταρχήν αυτό που διαθέτει κατασκευαστική αρτιότητα και συνοδεύεται από τις καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες μετά την αγορά.

Αναμφισβήτητα, η πρώτη ματιά και η αισθητική ενός σκάφους είναι πολύ σημαντικά και επηρεάζει ιδιαίτερα την κρίση για την ενδεχόμενη αγορά του. Ένα καλογυαλισμένο σκάφος το οποίο λανσάρεται με τον καλύτερο τρόπο από πλευράς marketing, σίγουρα επηρεάζει θετικά τον υποψήφιο αγοραστή. Το σημείο αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και καλό είναι να μη βασίζεται η επιλογή μόνο σε επιφανειακά κριτήρια.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει πριν την αγορά ενός φουσκωτού, είναι η διερεύνηση του ιστορικού της εταιρείας από την οποία θα αγορασθεί το σκάφος ελέγχοντας το προϊόν, την υποστήριξη μετά την πώληση  και τις εγγυήσεις που παρέχονται. Ένας έλεγχος στις πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν την ορθή κατασκευή του σκάφους και προέρχονται από κρατικούς ή διεθνείς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα οι πιστοποιήσεις ISO, CE κ.ά. δεν βλάπτει και αποτελεί καίρια ένδειξη χωρίς ωστόσο να είναι το απόλυτο κριτήριο.

Τα βασικά σημεία λοιπόν που πρέπει να ερευνήσει ο αγοραστής στο καινούργιο σκάφος, είναι η σοβαρότητα της αντιπροσωπείας, καθώς επίσης και εάν το συγκεκριμένο σκάφος υποστηρίζεται από σέρβις, εγγύηση και ανταλλακτικά.

Σχετικά με τη χρονική διάρκεια της εγγύησης, ο υποψήφιος αγοραστής οφείλει να γνωρίζει ότι αυτή πρέπει να ισχύει για κάποια χρόνια. Και αυτό γιατί εάν ένα φουσκωτό σκάφος χρησιμοποιείται λίγες ημέρες το χρόνο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τότε η εγγύηση ενός έτους είναι ουσιαστικά εγγύηση μιας μικρής περιόδου διάρκειας τριών μηνών (δεδομένου ότι στη συνέχεια το σκάφος θα φυλαχθεί).

Συμπερασματικά λοιπόν, ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να απαιτήσει το ελάχιστο τρία χρόνια εγγύηση. Είναι αυτονόητο πως όσο αυξάνει η χρονική διάρκεια, η εγγύηση γίνεται ουσιαστικότερη.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εγγυήσεις αναφέρονται σε τέσσερα μέρη:

    *
      στο ύφασμα
    *
      στα πατώματα (ξύλινα ή από αλουμίνιο) των συμβατικών σκαφών
    *
      στην πολυεστερική γάστρα και το ντεκ
    *
      σε όλα τα υπόλοιπα μέρη του σκάφους

Κάνοντας μια προσέγγιση στις εγγυήσεις που παρέχουν οι εταιρείες, βλέπουμε ότι υπάρχουν μερικές οι οποίες παρέχουν πενταετή εγγύηση και προσφέρουν 100% κάλυψη γι’ αυτά τα χρόνια όσον αφορά το ύφασμα, τη γάστρα και το πάτωμα, δηλαδή όλα τα μέρη τα οποία απαρτίζουν ένα φουσκωτό. Η εγγύηση μπορεί να συμπεριλαμβάνει και αντικατάσταση του σκάφους, πέρα από την επισκευή, ανάλογα με την εταιρεία.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δοθεί η ορθή ερμηνεία της εγγύησης, που σημαίνει πως για οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στο σκάφος και δεν είναι υπαίτιος ο αγοραστής, η εργασία και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν.
Εάν, για παράδειγμα, κοπεί ένας κρίκος εξαιτίας μιας ελαττωματικής κόλλησης ή ελαττωματικού φιξαρίσματος του συγκεκριμένου αντικειμένου, ο κρίκος θα αντικατασταθεί χωρίς πληρωμή. Εάν κοπεί ένας σκαρμός από προβληματικό υλικό, ο σκαρμός θα αντικατασταθεί δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για την τοποθέτηση. Η εργασία και τα ανταλλακτικά πρέπει να παρέχονται χωρίς χρέωση.

Επίσης, στην περίπτωση που το σκάφος υποστεί κατασκευαστικές αλλοιώσεις, όσον αφορά το ύφασμά του, όπως για παράδειγμα όταν υπάρξουν απώλειες αέρα και σε δύο ημέρες χάσει περισσότερο από το 25% της συνολικής ποσότητας αέρα από πόρους, από κάποια ραφή ή από οπουδήποτε δεν έχει σχέση με σχισίματα και φθορές προερχόμενες από τον ιδιοκτήτη, η εγγύηση πρέπει να καλύπτει τον αγοραστή και να αντικαθιστά το σκάφος (όπου το προβλέπει η εγγύηση της κάθε εταιρίας).

Εάν μια εταιρία δώσει μεν τρία χρόνια εγγύηση αλλά στα τρία χρόνια έχει κλείσει, πράγμα το οποίο είναι δυνατόν να συμβεί και ο επόμενος αντιπρόσωπος δεν καλύπτει τις εγγυήσεις του προηγούμενου, τότε ο αγοραστής βγαίνει κατά πολύ ζημιωμένος.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι υποχρέωση του νέου αντιπροσώπου να καλύψει με τις προβλεπόμενες διεθνώς εγγυήσεις όλα τα σκάφη της μάρκας που αντιπροσωπεύει.

Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση που κάποια κατασκευαστική εταιρεία ή αντιπροσωπεία σκαφών οδηγηθεί σε χρεοκοπία, ο τελικός καταναλωτής θα βρεθεί εκτεθειμένος. Γι’ αυτό το λόγο είναι βασικό να αγοράζεται το σκάφος από μια εταιρία η οποία να διαθέτει οικονομική ευρωστία, προδιαγραφές παραγωγής και ανταγωνιστικότητα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Όπως σε όλα τα προϊόντα έτσι και στα φουσκωτά σκάφη υπάρχει μια κλιμάκωση ως προς την ποιότητα. Η ίδια κλιμάκωση αφορά και τους κατασκευαστές  ή αντιπρόσωπους, στη συμπεριφορά τους απέναντι στον αγοραστή. Εάν για παράδειγμα αγοραστεί ένα σκάφος 1000 €, είναι δεδομένη και η αντίστοιχη ποιότητα και γνωρίζουμε εκ των προτέρων πως το σκάφος θα ανταποκριθεί για δύο έως τρία χρόνια. Εάν όμως γίνει μια δαπάνη των 15.000 €, το φουσκωτό σκάφος οφείλει να έχει διάρκεια ζωής κατά πολύ μεγαλύτερη και να διατηρεί ταυτόχρονα και την εμπορική του αξία. Αυτές είναι οι διαφορές που υποδηλώνουν την ποιότητα του σκάφους.

Κατασκευαστικά, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν οι ίδιες απαιτήσεις αντοχής για ένα σκάφος που ζυγίζει, για παράδειγμα, τριάντα κιλά και τα πατώματά του είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης, και ένα σκάφος που έχει πάτωμα από αλουμίνιο, ύφασμα 1660 decitex, κ.λ.π.

Σχετικά με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, όπως είναι η ποιότητα των υφασμάτων, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν, γιατί τα 1600 ή τα 1880 decitex δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια μονάδα μέτρησης.
Αυτό όμως πρακτικά δεν είναι σημαντικό για τον αγοραστή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η ποιότητα της ίνας, τα υλικά επίστρωσης και το κυριότερο ποια είναι η εταιρία που παράγει το ύφασμα.
Υπάρχουν μερικές  μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως που παράγουν υφάσματα, όπως λ.χ. η Kleber.

Εάν όμως ο κατασκευαστής επιλέξει ένα ύφασμα το οποίο προέρχεται από για παράδειγμα από την Κίνα με μοναδικό κριτήριο της τιμή και το ύφασμα είναι δεύτερης ποιότητας, ο τελικός καταναλωτής δεν είναι σε θέση να το γνωρίζει. Ακόμη όμως και να γνωρίζει, θεωρείται απίθανο να ζητήσει ο καταναλωτής να δει το τιμολόγιο αγοράς, τις μετρήσεις ή τις αντοχές που έχει δώσει το εργοστάσιο παραγωγής.

Το θέμα ανάγεται πάλι στον αντιπρόσωπο, ο οποίος οφείλει να έχει μια συνέπεια στη δουλειά του και να χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και σοβαρότητα, καθώς επίσης και στην ποιότητα του σκάφους.

Συνοψίζοντας λοιπόν προτείνουμε στον τελικό καταναλωτή να προσέξει ιδιαίτερα:

   1.
      Το ιστορικό και τη σοβαρότητα της εταιρείας
   2.
      Την εγγύηση, την οποία θα πρέπει να παραδίδει η αντιπροσωπεία ή ο κατασκευαστής γραπτά στον πελάτη
   3.
      Τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής που δηλώνονται από τις αντίστοιχες εταιρείες
   4.
      Εάν υπάρχει καλή υποστήριξη μετά την πώληση (σέρβις, ανταλλακτικά)
   5.
      Τη μεταπωλητική αξία

 

>