lefkada-news

ΙΚΑ: Προσλήψεις 1.860 μονίμων γιατρών το 2011

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης 1.860 μονίμων γιατρών και οδοντιάτρων και η υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης έργου με 1.500 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες του ΙΚΑ για το 2011.

Τα παραπάνω αναφέρονται - μεταξύ άλλων - σε πρόσφατο έγγραφο του διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου, με τίτλο `Καθορισμός στόχων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του Ιδρύματος για το έτος 2011`. Για τον τομέα της περίθαλψης, ο διοικητής του ΙΚΑ καθορίζει τους στόχους ως εξής:

Επιτυχής ολοκλήρωση της μεγάλης μεταρρυθμιστικής τομής δημιουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας με την απόσχιση από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, του κλάδου Υγείας και την πλήρη διασφάλιση των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των Ιατρών και του Υγειονομικού Προσωπικού του Ιδρύματος.

Καθολική εποπτεία των δαπανών ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, με πλήρη ένταξη στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης των συνταγών και του μηχανογραφικού ελέγχου του συνόλου των δαπανών υγείας, το ταχύτερο δυνατό.

Δημιουργία με πρωτοβουλία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, κοινοπρακτικής δομής με τον ΟΓΑ - ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ για κοινές δράσεις προμηθειών και ελέγχου του συνόλου των ιατροφαρμακευτικών δαπανών και του ελέγχου του κόστους περίθαλψης.

Υπηρεσίες Υγείας

Για τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, τίθενται οι παρακάτω στόχοι:

1.Κατάρτιση βαθμολογίου υγειονομικών υπαλλήλων (απαραίτητη προϋπόθεση για τις κρίσεις προϊσταμένων και διευθυντών).
2.Ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης 1.860 μονίμων γιατρών - οδοντιάτρων, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατάρτιση των πινάκων επιτυχόντων από το ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
3.Υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης έργου με 1.500 γιατρούς - οδοντιάτρους (1.400 διαφόρων ειδικοτήτων και 100 προσωπικοί).
4.Διαδικασίες για μεταφορά κλάδου Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις Μονάδες Υγείας του στο νέο φορέα ΕΟΠΥΥ.
5.Ένταξη στο ΕΣΥ των νοσοκομείων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
6.Επέκταση της εφαρμογής του προγράμματος ανώδυνου τοκετού καθώς και των προληπτικών ιατρείων λήψης test pap σε περισσότερες Μονάδες.
7.Ένταξη στους Σταθμούς Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου νέων δράσεων προληπτικής ιατρικής (πρόληψη σακχαρώδους διαβήτη κ.ά.) και λειτουργία νέων Σταθμών σε Μονάδες που δεν διαθέτουν.
8.Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής λειτουργία των Προληπτικών Ιατρείων Ενηλίκων, ώστε να ληφθεί απόφαση για την επέκταση του προγράμματος και τον αναγκαίο ή μη ανασχεδιασμό του.

Εξοικονόμηση

Περιστολή των δαπανών υγείας με τον καθορισμό ανώτατων τιμών σε υλικά χειρουργικών επεμβάσεων, ιατρικών επεμβατικών πράξεων, εμφυτεύσιμων και μη συσκευών υψηλού κόστους και γενικότερα παρεμβάσεις σε περιπτώσεις υπερκοστολογήσεων, που αυξάνουν τις δαπάνες υγείας χωρίς αντίστοιχο όφελος των ασθενών ασφαλισμένων.

Καθιέρωση διαδικασιών εγκρίσεων στους ασφαλισμένους νέων εξειδικευμένων ιατρικών μηχανημάτων ή θεραπειών για τα οποία δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο, και ενέργειες αναθεώρησης υφιστάμενων διαδικασιών χορήγησης ιατρικών μηχανημάτων και θεραπειών που έχουν ενταχθεί στον κύκλο της παρεχόμενης περίθαλψης και παρατηρείται υπερβολική χρήση τους.

Επικαιροποίηση των όρων και προϋποθέσεων για την έγκριση υψηλού κόστους εξετάσεων και ιατρικών μηχανημάτων, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω περιστολή των δαπανών.

Καθιέρωση νέων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για τις συμβάσεις με εξωτερικούς προμηθευτές για τη διενέργεια εξετάσεων. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να ισχύσουν τόσο για τις υπάρχουσες συμβάσεις όσο και για την εξέταση αιτημάτων για νέες συμβάσεις.

`184`

Μερικός ανασχεδιασμός του συστήματος του Τηλεφωνικού Ραντεβού 184 με στόχο αφενός τη μείωση του χρόνου αναμονής και αφετέρου την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως οι ασφαλισμένοι με χρόνια αγωγή με παρεμβάσεις:

Στον επαναπροσδιορισμό του χρόνου προγραμματισμού του ραντεβού και τη διάκριση μεταξύ πρωτοείσακτων και επαναλαμβανομένων επισκέψεων.
Στο θέμα της μη ακύρωσης προγραμματισμένων ραντεβού εκ μέρους των ασφαλισμένων που στερεί τη δυνατότητα εξυπηρέτησης άλλων ασθενών, το οποίο αν αντιμετωπισθεί, θα αποτελέσει εμπόδιο και σε ενδεχόμενο κλείσιμο πλασματικών ραντεβού.
Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει καταγραφή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ολοκλήρωση λογισμικού που θα επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείρισή της με προοπτική την άμεση σύνδεση με τις Διευθύνσεις Τεχνικής και Στέγασης και Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών και πρόβλεψη για σύνδεση με τις Μονάδες Υγείας.Βελτίωση της αποδοτικότητας του Εργαστηριακού Βιοπαθολογικού Τομέα με:
Εφαρμογή της μηχανοργάνωσης στα Κεντρικά Εργαστήρια (LIS).
Εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού με απόδοση των σχετικών διαγωνισμών - επέκταση και ανασχεδιασμό της διασύνδεσης των Εργαστηρίων.
Βελτίωση της αποδοτικότητας του Εργαστηριακού Απεικονιστικού Τομέα με:

Οργάνωση των εργαστηρίων και αντιμετώπιση προβλημάτων με ενίσχυση και ανακατανομή του εξοπλισμού.
Εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού με απόδοση των σχετικών διαγωνισμών.
Εφαρμογή διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από το σύνολο των Μονάδων Υγείας με την απόδοση του σχετικού διαγωνισμού.
Δείτε το έγγραφο: 
http://www.iatronet.gr/photos/enimerosi/ΕΓΓΡΑΦΟ%20ΔΙΟΙΚΗΤΗ%20ΙΚΑ.pdf

www.iatronet.gr                                                                                              Τετάρτη 23.02.11

>