lefkada-news

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας από την Εqual Society

EQUAL SOCIETY: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσλήψεις στον Πολιτισμό με κριτήρια ΑΣΕΠ θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Δειτε εδώ τον πινακα με τις νέες θέσεις εργασίας

Πρωταγωνιστική θέση αυτή την εβδομάδα κατέχει η ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για απασχόληση σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία των δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου.  Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται από τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό, «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» σε σύμπραξη με τις ΛΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και την 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Όσοι προσληφθούν θα εργαστούν για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μηνών και όχι πέραν της 31.12.2013. Η πρόσκληση αφορά νέους και νέες ανέργους έως 35 ετών, να έχουν εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε μηνών στη φύλαξη και καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Η αμοιβή προβλέπεται σε 25 ευρώ ημερησίως, έως 625 ευρώ μηνιαίως, με πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ. Η δράση εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, στην Περιφερειακή  Ενότητα Λευκάδας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού) 1ος όροφος, κεντρική πλατεία Λευκάδας, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, απευθύνοντάς την στο Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών υπ’ όψιν κ. Φρεμεντίτη (τηλ.  Επικοινωνίας: 2645 022578).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013.

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Ανοιχτές παραμένουν επίσης αρκετές θέσεις εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες, καφετέριες και εστιατόρια καθώς και σε εταιρίες ενοικιάσεων αυτοκινήτων που αφορούν εποχιακή και μόνιμη απασχόληση.

«Συνεχίσουμε κάθε εβδομάδα την επίμονη προσπάθεια αναζήτησης και καταγραφής νέων θέσεων εργασίας»  δήλωσε ο Σπύρος Φρεμεντίτης, πρόεδρος της Equal Society «και θα θέλαμε αρωγούς σε αυτή την προσπάθεια όλους τους επαγγελματίες που αναζητούν υπαλλήλους επικοινωνώντας με το γραφείο μας και δίνοντας την αγγελία τους».

Η Equal Society επιδιώκει την καλύτερη δυνατή προβολή των θέσεων εργασίας μέσα από όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και από το γραφείο στη Λευκάδα, είτε μέσω της ιστοσελίδας www.equalsociety.gr και του www.zhteitai.gr

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο της EQUAL SOCIETY που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Λευκάδας, 1ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578 (8.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.)  Email: equallefkada@gmail.com
ιστοσελίδα: 
www.equalsociety.gr

>