lefkada-news

535 Θέσεις Καθηγητών στην ΕΛ.ΑΣ

Στην πρόσληψη 535 ατόμων ως διδακτικό προσωπικό θα προχωρήσει η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.


Οι θέσεις αφορούν διδακτικό προσωπικό για το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

-Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ. Α- 26/9-2-2007) ήτοι:

-Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Να μη έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

-Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.

-Να μην διώκονται ποινικά.

-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).

-Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

-Να μην κατέχουν δημόσια θέση και σε περίπτωση που κατέχουν να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας)

-Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.

Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από Αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν-αιτούνται να διδάξουν.

-Οι υποψήφιοι εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευθεί, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν - αιτούνται να διδάξουν, να διαθέτουν δε διδακτική ικανότητα και πείρα.

Όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτά που απαιτούνται είναι τα εξής:

-Αίτηση ενδιαφερομένου (Υπόδειγμα Α΄).

-Υπόμνημα - Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων (Υπόδειγμα Β΄).

-Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.

-Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

-Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, σχετικά με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

-Επικυρωμένη Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

-Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 cm.

-Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96, για τους υποψηφίους ιδιώτες (Υπόδειγμα Γ΄).

-Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96 για τους υποψηφίους αξιωματικούς εν αποστρατεία (Υπόδειγμα Δ΄).

ι. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψηφίους αξιωματικούς εν αποστρατεία (ε.α) στο οποίο να εμφαίνεται, ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

2.- Επισημαίνεται, ότι όσοι υποβάλλουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής

3.- Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων, όπως μελέτες, βιβλία κ.λ.π, συναφή με την ειδικότητά τους, να συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά τους, καθώς και αντίτυπο των εργασιών τους. Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι για την επιλογή των ενδιαφερομένων θα ληφθεί υπόψιν: η ιδιότητά τους (Μέλη ΔΕΠ, Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.) και η κατοχή διπλώματος (Διδακτορικού, Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Πτυχίου).

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου 2011, διαφορετικά μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δε θα γίνονται δεκτά.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων-101, Αχαρναί Αττικής, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08.00΄-13.30΄.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών (ΤΗΛ. 210-2424167,210 - 2424165-FAX. 210-2463230), και στην ιστοσελίδα, www.astynomia.gr

 

newsit.gr                                                                                  Τρίτη  22.03.11                                                  
  

>