lefkada-news

Η αγάπη, η συζυγική ζωή, η ψυχική και η σωματική υγεία

Η αγάπη βελτιώνει ουσιαστικά τους ανθρώπους σε όλους τους τομείς. Η υγιής συζυγική ζωή προσφέρει πλεονεκτήματα για την ψυχική και σωματική υγεία.

Η ισχυρή αφοσίωση του ενός προς τον άλλο στο ζευγάρι και η καλή ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ των δύο, είναι θεμελιώδη χαρακτηριστικά μιας υγιούς συζυγικής ζωής.

Η διάρκεια ζωής των παντρεμένων είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτούς που μένουν μόνοι. Οι καρδιακές παθήσεις, ο καρκίνος, η κίρρωση του ήπατος και οι αυτοκτονίες, παρατηρούνται σε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των παντρεμένων.

Η καλή ποιότητα της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας που είναι βασικό στοιχείο της ευτυχίας, συναντάται συχνότερα στους παντρεμένους ανθρώπους παρά σε αυτούς που μένουν μόνοι. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εν λόγω διαπίστωση ισχύει για όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων.

Γιατί όμως η συζυγική ζωή προσφέρει τόσα πολλά στην ψυχική και σωματική υγεία;

Οι ειδικοί έχουν επισημάνει πολλούς παράγοντες που επιδρούν θετικά στους παντρεμένους. Η μείωση του στρες, το δίκτυο κοινωνικής στήριξης και αλληλοβοήθειας όπως επίσης και η μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα είναι μεταξύ των βασικών ωφελημάτων που προσφέρει η υγιής συζυγική ζωή.

Το στρες

Η μείωση και ο καλύτερος χειρισμός του στρες φαίνεται ότι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι παντρεμένοι με υγιείς συζυγικές σχέσεις, απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Είναι γνωστοί οι βιοχημικοί και ορμονικοί μηχανισμοί διαμέσου των οποίων το χρόνιο ανεξέλεγκτο στρες επηρεάζει αρνητικά το καρδιαγγειακό σύστημα. Επίσης η μείωση της άμυνας του οργανισμού λόγω στρες, έχει συσχετισθεί με μεγαλύτερη ευπάθεια στις μολύνσεις και προδιάθεση για καρκίνο.

Στο ζευγάρι, οι δύο δρουν μαζί συνενώνοντας τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίζουν το στρες. Αντίθετα αυτοί που μένουν μόνοι, βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση για να αντιμετωπίζουν καταστάσεις στρες.

Οι απαιτήσεις της καθημερινής ζωής είναι πολλές. Στην υγιή συζυγική ζωή οι υποχρεώσεις μοιράζονται στα δύο. Αντίθετα όταν κάποιος έχει μόνος του όλη την ευθύνη ενός νοικοκυριού ή μιας οικογένειας (όπως η μονογονική οικογένεια), το σύνολο των απαιτήσεων συχνά υπερβαίνει τις δυνατότητες του ατόμου.

Είναι ακριβώς κάτω από τις συνθήκες αυτές, όταν οι υποχρεώσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες του ατόμου που παρατηρείται το στρες.

Στην ευτυχισμένη γαμήλια ζωή δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μείωση του στρες. Οι οικονομικοί πόροι και των δύο, συναθροίζονται επιτρέποντας μια πιο άνετη ζωή με λιγότερο άγχος.

Δίκτυο κοινωνικών και οικογενειακών δεσμών

Το δίκτυο κοινωνικών σχέσεων διευρύνεται στους παντρεμένους. Ο καθένας στο ζευγάρι έχει το δικό του κύκλο φίλων και γνωστών όπως επίσης και την οικογένεια του.

Το διευρυμένο κοινωνικό και οικογενειακό δίκτυο, επιτρέπει μια καλύτερη αντιμετώπιση των κάθε μορφής δυσκολιών που αναπόφευκτα φέρνει σε όλους η ζωή.

Ο τρόπος ζωής και η συμπεριφορά γενικότερα αλλάζουν λόγω γάμου. Είναι γεγονός ότι η συζυγική ζωή συμβάλλει στην υιοθέτηση πιο υγιεινών τρόπων ζωής και λιγότερο επικίνδυνων συμπεριφορών.

Κάπνισμα, αλκοόλ και σεξ

Έρευνες έχουν δείξει ότι στους παντρεμένους μειώνονται το ποσοστό των καπνιστών και αυτών που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ.

Επίσης μειώνονται οι  σεξουαλικές συμπεριφορές με επικίνδυνο χαρακτήρα που δυνητικά επιτρέπουν την προσβολή από σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες οι οποίες δυνατόν ακόμη να απειλούν τη ζωή.

Παχυσαρκία

Όπως κάθε καλό έχει και τα κακά του, έτσι και η υγιής συζυγική ζωή έχει και τα δικά της μειονεκτήματα. Φαίνεται ότι ένα από τα σημαντικότερα δυσάρεστα της γαμήλιας ζωής, είναι η απόκτηση υπερβολικού βάρους σώματος.

Το πρόβλημα αυτό εστιάζεται κυρίως στους άνδρες. Οι παντρεμένοι άνδρες παρουσιάζουν ψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας σε σύγκριση με αυτούς που μένουν μόνοι τους.

Ο ρόλος του γάμου

Υπάρχουν ζευγάρια που είτε ζουν μαζί είτε συνδέονται με μια πολύχρονη ολοκληρωμένη σχέση, χωρίς όμως να έχουν παντρευτεί. Έχει διερευνηθεί εάν κάτω από αυτές τις συνθήκες τα πλεονεκτήματα είναι τα ίδια όπως στις περιπτώσεις ζευγαριών που είναι παντρεμένα και έχουν υγιή συζυγική σχέση.

Φαίνεται ότι ο δεσμός του γάμου στο ζευγάρι, όπως καθορίζεται από τα κοινωνικά, νομικά και θρησκευτικά δεδομένα, επενεργεί θετικά στην ποιότητα ζωής των παντρεμένων.

Το γεγονός ότι δίνονται δεσμεύσεις και από τους δύο ενώπιον όλων, συγγενών φίλων και άλλων, για μια κοινή συζυγική ζωή, επιδρά τόσο στους ίδιους όσο και στους υπόλοιπους οι οποίοι με τον τρόπο τους συμβάλλουν για μια καλύτερη συζυγική ζωή.

Οι προβληματικές συζυγικές σχέσεις

Είναι βέβαιο ότι πολλά ζευγάρια δεν έχουν υγιείς συζυγικές σχεσεις όπως ορίζονται πιο πάνω. Σίγουρα κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχουν ευεργετικές επιδράσεις της γαμήλιας ζωής αλλά περισσότερο αρνητικές.

Η γένεση υπερβολικού στρες, η κατάθλιψη, η μείωση των δυνατοτήτων του συστήματος άμυνας του οργανισμού συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των αρνητικών που επιφέρουν οι κακές συζυγικές σχέσεις, η επιθετικότητα, ο αρνητισμός και η εχθρότητα μεταξύ των δύο.

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι οι υγιείς συζυγικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από αγάπη, αλληλοεκτίμηση, ισχυρό αίσθημα αφοσίωσης του ενός προς τον άλλο και καλή ποιότητα επικοινωνίας, είναι ευεργετικές για την ψυχική και σωματική υγεία των ανδρών και των γυναικών.

medlook.net

>