lefkada-news

Πως επηρεάζουν η απαισιοδοξία και η αισιοδοξία την υγεία;

Τα άτομα τα οποία βλέπουν το μέλλον με αισιόδοξη διάθεση φαίνεται ότι απολαμβάνουν μια καλύτερη ζωή και νιώθουν ότι έχουν μια καλύτερη υγεία.

Σε αντίθεση τα άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται από απαισιοδοξία, επηρεάζονται σημαντικά και στη σωματική τους υγεία.

Αυτοί που έχουν αρνητικές σκέψεις και αναμένουν ότι στο μέλλον θα συμβούν τα χειρότερα σε σχέση με κάποια ασθένεια που τους έχει προσβάλει, υποφέρουν περισσότερο και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή.

Παρά το γεγονός ότι οι πιο πάνω διαπιστώσεις αποτελούν μια διάχυτη εντύπωση που επικρατεί, εντούτοις πολύ λίγες ερευνητικές εργασίες έχουν εξετάσει μέχρι σήμερα την αντικειμενική και τεκμηριωμένη επιρροή της αισιόδοξης διάθεσης πάνω στη λειτουργικότητα του ατόμου.

Σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα, γιατροί από το πανεπιστήμιο της Βορείου Καρολίνας, μελέτησαν 480 ασθενείς με αρθρίτιδα στο γόνατο, με στόχο να βρουν πως επηρεάζουν η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία, την λειτουργική τους κατάσταση.

Όλοι οι ασθενείς έπασχαν από ανάλογες παθήσεις με βασικό χαρακτηριστικό τον πόνο στα γόνατα που τους προκαλούσε κάποια μορφή αναπηρίας στην καθημερινή τους ζωή.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν μεταξύ άλλων, να απαντήσουν κατά πόσο, μία από τις δύο πιο κάτω δηλώσεις, τους έβρισκε σύμφωνους ή όχι:

    Στη ζωή κοιτάζω πάντοτε την καλή όψη των πραγμάτων
    
    Στη ζωή εάν κάτι μπορεί να πάει στραβά για μένα, θα πάει

Παράλληλα έγινε παρακολούθηση των ασθενών για να μετρηθούν αντικειμενικά οι λειτουργικές ικανότητες τους και ο βαθμός αναπηρίας που παρουσίαζαν.

Βασικά αξιολογήθηκαν το περπάτημα τους, η ικανότητα να σηκώσουν ένα αντικείμενο, το πως ανέβαιναν τα σκαλοπάτια σε ένα κλιμακοστάσιο, και το πως μπορούσαν να βγουν και να μπουν σε ένα αυτοκίνητο.
Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι οι απαισιόδοξοι είχαν περισσότερα προβλήματα στο να διεκπεραιώνουν όλες τις καθημερινές δραστηριότητες, τις οποίες είχε καλύψει η έρευνα.

Οι απαισιόδοξοι επειδή είναι πεπεισμένοι ότι όλα θα πάνε στραβά για αυτούς, απογοητεύονται εύκολα και δεν δοκιμάζουν να πετύχουν καινούργιους στόχους.

Μέσα στα πλαίσια μιας τέτοιας νοοτροπίας οι απαισιόδοξοι, πιθανόν να μην κάνουν αυτά που θα έπρεπε για να διατηρείται καλύτερα η σωματική τους κατάσταση με αποτέλεσμα να νιώθουν περισσότερο πόνο και να λειτουργούν λιγότερο καλά σε σχέση με τους αισιόδοξους.

Οι απαισιόδοξοι, όταν προσπαθούν να κάνουν κάτι, επειδή νιώθουν πόνο ή δυσκολία, σταματούν διότι είναι ήδη πεπεισμένοι ότι τα πράγματα θα πάνε στραβά για αυτούς και έτσι επαληθεύονται κατά κάποιο τρόπο οι δικές τους προφητείες.

Σε αντίθεση οι αισιόδοξοι δοκιμάζουν και μπορεί να μη βελτιώνεται η κατάσταση τους αλλά όμως μπορεί να σταματά από το να επιδεινώνεται.

Είναι λοιπόν σημαντικό οι γιατροί να αναγνωρίζουν τους ασθενείς τους που είναι απαισιόδοξοι και να καταλαβαίνουν ότι η ψυχική αυτή διάθεση μπορεί να επιδρά αρνητικά στη σωματική τους υγεία.

Αφού αντιληφθούν το πρόβλημα αυτό, θα μπορούν να τους ενθαρρύνουν και να τους προδιαθέσουν στο να μην αποδέχονται την ιδέα ότι δεν μπορούν να πετύχουν. Η τοποθέτηση μικρών και εφικτών στόχων είναι ένας τρόπος ενθάρρυνσης τους, όταν αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται από τους γιατρούς τους, από αυτούς που τους φροντίζουν και από το περιβάλλον τους, να υιοθετούν μια θετική προσέγγιση με αισιοδοξία διότι αυτό θα βοηθήσει την σωματική τους υγεία και κατ` επέκταση την ποιότητα ζωής τους.

  2011-06-22

medlook.net/

>